GENERALNY WYKONAWCA

INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

PROJEKTOWANIE WIELOBRANŻOWE

ZGODNIE Z DYREKTYWĄ ATEX

KOMPLEKSOWE WYKONANIE

BRANŻA BUDOWLANA  TECHNOLOGICZNA  WENTYLACYJNA  ELEKTRYCZNA

AERO SYSTEM

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Aero System to generalny wykonawca inwestycji w zakładach przemysłowych.
Realizujemy kontrakty budowy linii technologicznych, dla branży chemicznej i spożywczej w formule “zaprojektuj i wybuduj”.
Specjalizujemy się w budowaniu zautomatyzowanych instalacji przemysłowych, pracujących w strefach EX, które projektujemy zgodnie z dyrektywą ATEX. Prowadzimy prace w branżach: budowlana, mechaniczna, wentylacyjna, elektryczna i automatyki.
Nasz zespół to projektanci oraz menadżerowie projektów którzy zdobyli doświadczenie na budowach instalacji przemysłowych w dużych zakładach chemicznych.
Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt dużych projektów przemysłowych potwierdzonych referencjami, dzięki temu jesteśmy wiarygodnym wykonawcą.

 AERO SYSTEM buduje instalacje technologiczne kompleksowo

Realizujemy projekty przemysłowe takie jak:

– Linie technologiczne do produkcji chemicznej: ługi, kwasy, rozpuszczalniki, tynki i farby
– Zbiorniki magazynowe do materiałów ciekłych zapalnych
– Instalacje technologiczne do produkcji spożywczej: napoje, ciasta, polewy, alkohole i oleje
– Mieszalnie przemysłowe z dozowaniem surowców sypkich i płynnych
– Przemysłowe instalacje chłodnicze, instalacje wody lodowej
– Kontenery EX do magazynowania materiałów niebezpiecznych
– Instalacje gazów technicznych, tlen, azot, wodór, argon i CO2
– Instalacje wentylacji EX dla stref zagrożonych wybuchem
Stacje  UNO na media niebezpieczne podlegające pod TDT(Transportowy Dozór Techniczny)

Realizujemy kontrakty od koncepcji procesowej, przez wykonanie wielobranżowej dokumentacji, uzyskanie urzędowych pozwoleń, dostawy urządzeń, montaż instalacji i aparatury, po uruchomienie produkcji na zakładzie.  Budujemy ciągi technologiczne  w branżach: budowlana, mechaniczna, wentylacyjna i elektryczna. Budujemy również przemysłowe instalacje grzewcze i chłodnicze podające lub odbierające ciepło z linii procesowych i maszyn, ponieważ są one integralną częścią linii technologicznych. Bierzemy odpowiedzialność za  wydajność budowanych przez nas linii, ale również za uzyskanie wszelkich urzędowych decyzji. Biegle poruszamy się na polu prawnych wymagań technicznych dyrektywy ATEX, dyrektywy ciśnieniowej, oraz wymagań związanych z  dopuszczeniem do eksploatacji przez jednostki WIOŚ, UDT i TDT linii produkcyjnych które podczas produkcji używają towarów niebezpiecznych.

LICZBY

* * * * * Specjalizacji Branżowych * * * * * 1).Zbiorniki Magazynowe i Silosy 2).Instalacje Technologiczne 3).Chłodnictwo Przemysłowe 4).Instalacje Gazów Technicznych 5).Instalacje Elektryczne i Automatyki

Lat Doświadczenia w Realizacji Kontraktów na Zakładach Chemicznych i Spożywczych

Zrealizowane Kontrakty Krajowe i Zagraniczne Potwierdzone Referencjami Solidnego Wykonania

100% Projektów Przemysłowych Zakończonych Sukcesem

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781