Unia Europejska

GENERALNY WYKONAWCA

INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

PROJEKTOWANIE WIELOBRANŻOWE

ZGODNIE Z DYREKTYWĄ ATEX

KOMPLEKSOWE WYKONANIE

BRANŻA BUDOWLANA  TECHNOLOGICZNA 

WENTYLACYJNA  ELEKTRYCZNA

AERO SYSTEM

Generalny Wykonawca Instalacji Przemysłowych

Aero System to generalny wykonawca inwestycji przemysłowych w zakładach produkcyjnych na terenie całej Polski.
Realizujemy kontrakty budowy linii technologicznych, dla branży chemicznej i spożywczej w formule “zaprojektuj i wybuduj”.
Specjalizujemy się w budowaniu zautomatyzowanych instalacji przemysłowych, pracujących w strefach EX, które projektujemy zgodnie z dyrektywą ATEX.
Prowadzimy prace w branżach: budowlana, mechaniczna, wentylacyjna, elektryczna i automatyki. Wielobranżowe projektowanie instalacji przemysłowych to jedna z naszych specjalizacji.
Nasz zespół to projektanci oraz menadżerowie projektów, którzy zdobyli doświadczenie na budowach instalacji przemysłowych w dużych zakładach chemicznych.
Zrealizowaliśmy profesjonalnie kilkadziesiąt dużych kontraktów przemysłowych, dzięki czemu jesteśmy rekomendowanym wykonawcą na kolejnych inwestycjach u naszych klientów.
W wielu dokumentach Referencji inwestorzy potwierdzają, że firma Aero System to wiarygodny wykonawca inwestycji przemysłowych!

 AERO SYSTEM buduje instalacje technologiczne kompleksowo

 

Realizujemy projekty przemysłowe takie jak:

– Linie technologiczne do produkcji chemicznej: ługi, kwasy, rozpuszczalniki, farby
– Zbiorniki magazynowe do materiałów ciekłych zapalnych
– Instalacje gazów technicznych: gazy neutralne, gazy wybuchowe
– Instalacje wodoru, magazyny wodoru
– Instalacje wentylacji EX dla stref zagrożonych wybuchem

– Kontenery EX do magazynowania materiałów niebezpiecznych
– Instalacje technologiczne do produkcji spożywczej: napoje, ciasta, alkohole, oleje
– Mieszalnie przemysłowe z dozowaniem surowców sypkich i płynnych
– Przemysłowe instalacje chłodnicze, instalacje wody lodowej
Stacje  UNO na media niebezpieczne podlegające pod TDT(Transportowy Dozór Techniczny)

– Projektowanie instalacji przemysłowych

Realizujemy kontrakty od koncepcji procesowej, przez wykonanie wielobranżowej dokumentacji, uzyskanie urzędowych pozwoleń, dostawy urządzeń, montaż instalacji i aparatury, po uruchomienie produkcji na zakładzie.  Budujemy ciągi technologiczne  w branżach: budowlana, mechaniczna, wentylacyjna i elektryczna. Budujemy również przemysłowe instalacje grzewcze i chłodnicze podające lub odbierające ciepło z linii procesowych i maszyn, ponieważ są one integralną częścią linii technologicznych. Bierzemy odpowiedzialność za  wydajność budowanych przez nas linii, ale również za uzyskanie wszelkich urzędowych decyzji. Biegle poruszamy się na polu prawnych wymagań technicznych dyrektywy ATEX, dyrektywy ciśnieniowej, oraz wymagań związanych z  dopuszczeniem do eksploatacji przez jednostki WIOŚ, UDT i TDT linii produkcyjnych które podczas produkcji używają towarów niebezpiecznych.

LICZBY

* * * * * Specjalizacji Branżowych * * * * * 1).Zbiorniki Magazynowe i Silosy 2).Instalacje Gazów Technicznych 3).Chłodnictwo Przemysłowe 4).Instalacje Technologiczne 5).Instalacje Elektryczne i Automatyki

Lat Doświadczenia w Realizacji Kontraktów na Zakładach Chemicznych i Spożywczych

100% Projektów Przemysłowych Zakończonych Sukcesem

Zrealizowanych Kontraktów, Krajowych i Zagranicznych

KONTAKT

 

Aero System Sp. zoo - Generalny Wykonawca Inwestycji Przemysłowych
ul. Kłodnicka 66  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

 

 

generalny wykonawca inwestycji przemysłowych

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781

projektowanie instalacji przemysłowych