Instalacje tworzywowe

Czym są instalacje tworzywowe i w jakich gałęziach przemysłu sprawdzają się najlepiej ?
Projektując instalacje technologiczne, dobieramy materiały indywidualnie pod medium znajdujące się w instalacji. Większość instalacji technologicznych wykonywana jest ze stali białej. Jest ona odporna na środowisko o niskim pH oraz nie wykazuje tendencji do utleniania. Doskonale sprawdza się w branży spożywczej oraz częściowo chemicznej.   W miejscach, gdzie do produkcji używamy surowców o wysokim pH, stal wysokostopowa już się nie sprawdza.              W kontakcie z tym medium następuje miejscowa degradacja materiału. W takich miejscach stosujemy instalacje tworzywowe. Uniwersalne oraz szerokie zastosowanie rur z termoplastycznego tworzywa to wynik właściwości takich odporność na uderzenia, gięcie, naprężenia oraz rozciąganie. Unikalną cechą, jest samokompensacja wydłużeń cieplnych czy tzw. „pamięć kształtu”. Wysoka gładkość powierzchni instalacji tworzywowych powoduje brak zjawiska osadzania minerałów, zawartych w medium płynących w instalacji. Dla mediów chemicznych budujemy między innymi:

– Instalacje tworzywowe z PVC-U – stosujemy do uzdatniania wody
– Instalacje tworzywowe z PVC-C – szeroki zakres zastosowania
– Instalacje tworzywowe z ABS – akrylonitryl – butadien-styren – stosujemy w chłodnictwie
– Instalacje tworzywowe z PP, PP-H – stosowany do zasad i środków dezynfekcyjnych
– Instalacje tworzywowe z PE – stosujemy w dystrybucji gazów oraz wody
– Instalacje tworzywowe z PVDF – stosujemy do instalacji gorących gazów i spalin
– Instalacje tworzywowe z PB – stosujemy w zimnej i ciepłej wodzie, systemach chłodzenia czy wodach zdemineralizowanych, a także instalacjach sprężonego powietrza
– Instalacje tworzywowe ECTFE – stosujemy do instalacji wymagających najwyższe odporności chemiczne.

Nasze wieloletnie doświadczenie, pozwala na dobór odpowiedniego tworzywa do danego typu mediów. Poprawny wybór konkretnego typu tworzywa, gwarantuje że instalacja nie ulegnie degradacji chemicznej. Aby w 100% uzyskać pewność trafnego doboru materiału, wykonujemy badania zamieszczając fragment rurociągu w komorze klimatycznej, do której dozowane jest odpowiednie stężenie produkowanego surowca. Montaż instalacji tworzywowych wykonujemy w technologi klejonej, zgrzewania doczołowego lub zgrzewania elektrooporowego, które zapewnia wysoką jakość połączeń oraz brak powstawania struktury wypływu materiału w prześwicie wewnętrznym rurociągów.

projektowanie instalacji przemysłowych