Przemysłowe instalacje chłodnicze

Najbardziej optymalne rozwiązania chłodnictwa przemysłowego to systemy wody lodowej. Chłód wytwarzany jest w chillerach i zasila pierwszy obieg czynnikiem glikolowym. Następnie poprzez wymienniki ciepła, schładza drugi obieg wody lodowej, który to obieg zasila w chłód podpięte maszyny na linii produkcyjnej. Pracą całego układu zarządza system sterowania, który decyduje o wydajności pracy pomp i agregatów chłodniczych. Zajmujemy się kompleksowo projektowaniem i budowaniem przemysłowych instalacji chłodniczych.

Przy budowie instalacji wykonujemy kolejne etapy prac:

Projektowanie przemysłowych instalacji chłodniczych

– Projektowanie PID instalacji chłodniczych
– Obliczenia hydrauliczne, obliczenia cieplne
– Projektowanie rurociągów, agregatów pompowych i instalacji w środowisku 3D
– Projektowanie systemów automatyki do chłodnictwa przemysłowego.

Dobór i dostawa agregatów chłodniczych

– Wieże chłodnicze w systemie zamkniętym i wyparnym
– Chillery – agregaty wody lodowej
– Chillery z modułami feecoolingu
– Drycoolery

Budowa przemysłowych instalacji chłodniczych

– Montaż i spawanie rurociągów w halach ze stali kwasoodpornej lub tworzywa
– Montaż instalacji elektrycznych i automatyki
– Kompleksowa budowa instalacji wody lodowej
– Montaż pompowni i wymiennikowni
– Montaż instalacji automatyki i szafy sterowniczej
– Programowanie i uruchomienie sterowania instalacji wody lodowej

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781