instalacje chłodnicze

Aero System wykonuje profesjonalne instalacje chłodnicze dla przemysłu.  Najbardziej optymalne rozwiązania obejmujące chłodnictwo przemysłowe to systemy wody lodowej. Chłód wytwarzany jest w chillerach i zasila pierwszy obieg czynnikiem glikolowym. Następnie poprzez wymienniki ciepła, schładza drugi obieg wody lodowej, który to obieg zasila w chłód podpięte maszyny na linii produkcyjnej. Pracą całego układu zarządza system sterowania, który decyduje o wydajności pracy pomp i agregatów chłodniczych. Zajmujemy się kompleksowo projektowaniem i budowaniem przemysłowych instalacji chłodniczych. Wykonujemy zarówno projektowanie instalacji chłodniczych, jak i montaż instalacji chłodniczych.

Przy budowie instalacji wykonujemy kolejne etapy prac:

Projektowanie przemysłowych instalacji chłodniczych

– Projektowanie instalacji chłodniczych PID
– Obliczenia hydrauliczne, obliczenia cieplne
– Projektowanie rurociągów, agregatów pompowych i instalacji w środowisku 3D
– Projektowanie systemów automatyki do chłodnictwa przemysłowego.

Dobór i dostawa agregatów chłodniczych

– Wieże chłodnicze w systemie zamkniętym i wyparnym
– Chillery – agregaty wody lodowej
– Chillery z modułami feecoolingu
– Drycoolery

Budowa (montaż) przemysłowych instalacji chłodniczych

Montaż instalacji chłodniczych zawiera:

– Montaż i spawanie rurociągów w halach ze stali kwasoodpornej lub tworzywa
– Montaż instalacji elektrycznych i automatyki
– Kompleksowa budowa instalacji wody lodowej
– Montaż pompowni i wymiennikowni
– Montaż instalacji automatyki i szafy sterowniczej
– Programowanie i uruchomienie sterowania instalacji wody lodowej

Przemysłowe instalacje chłodnicze FAQ

Jakie są etapy prac podczas budowy instalacji chłodniczych w sektorze przemysłowym?

Etapy prac podczas budowy instalacji chłodniczych w sektorze przemysłowym obejmują projektowanie instalacji chłodniczych (w tym projektowanie PID, obliczenia hydrauliczne, obliczenia cieplne, projektowanie rurociągów, agregatów pompowych i instalacji w środowisku 3D) oraz dobór i dostawę odpowiednich agregatów chłodniczych (takich jak wieże chłodnicze, chillery, moduły feecoolingu i drycoolery). Następnie przeprowadza się montaż instalacji chłodniczych tj.: rurociągów, instalacji elektrycznych i automatyki, a także kompleksową budowę instalacji wody lodowej, pompowni i wymiennikowni. Na końcu, system jest programowany, a sterowanie jest uruchamiane, tworząc gotowe do działania instalacje chłodnicze.

Jakie rodzaje agregatów chłodniczych są dostępne podczas budowy przemysłowych instalacji chłodniczych?

Budując przemysłowe instalacje chłodnicze dostępne są różne rodzaje agregatów chłodniczych, takie jak wieże chłodnicze w systemie zamkniętym i wyparnym, chillery - agregaty wody lodowej, chillery z modułami feecoolingu oraz drycoolery. Wybór odpowiedniego rodzaju agregatu obsługującego chłodnictwo przemysłowe zależy od specyfikacji i potrzeb danej instalacji.

Jakie prace wykonujacie budując przemysłowe instalacje chłodnicze?

Podczas budowy przemysłowych instalacji chłodniczych przeprowadza się montaż i spawanie rurociągów w halach wykonanych z kwasoodpornej stali lub tworzywa, montaż instalacji elektrycznych i automatyki, kompleksową budowę instalacji wody lodowej, montaż pompowni i wymiennikowni oraz montaż instalacji automatyki i szafy sterowniczej. Wszystkie te prace są niezbędne do stworzenia działającego systemu chłodzenia.

Jak przebiega proces programowania i uruchamiania sterowania w instalacji wody lodowej?

Po zakończeniu montażu i budowy instalacji wody lodowej, przeprowadza się programowanie sterowania, co obejmuje programowanie odpowiednich algorytmów i parametrów pracy systemu. Następnie następuje uruchomienie sterowania, w ramach którego sprawdza się i konfiguruje działanie wszystkich elementów sterujących. Po pomyślnym uruchomieniu, instalacja wody lodowej jest gotowa do pracy, zapewniając optymalne chłodzenie dla linii produkcyjnych.

Na czym polega chłodnictwo przemysłowe?

Chłodnictwo przemysłowe to gałąź techniki zajmująca się procesami chłodzenia oraz klimatyzacji na dużą skalę, które są stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Obejmuje to zarówno procesy produkcyjne, jak i przechowywanie oraz transport różnych produktów. Pierwszy etap to projektowanie instalacji chłodniczych, a następnie realizowany jest montaż.

Czym są instalacje chłodnicze?

Instalacje chłodnicze to złożone systemy wykorzystywane do obniżania i utrzymywania niskiej temperatury w określonych przestrzeniach lub dla konkretnych produktów. Podstawowym zadaniem takich instalacji jest przenoszenie ciepła z wnętrza chłodzonej przestrzeni do środowiska zewnętrznego. W ich skład wchodzą różne komponenty, takie jak kompresory, wymienniki ciepła, kondensatory i parowniki, które współpracują, by efektywnie kontrolować temperaturę. Instalacje te znajdują zastosowanie w wielu sektorach, od przemysłu spożywczego, przez magazynowanie farmaceutyczne, aż po klimatyzację w budynkach biurowych i domach prywatnych. Działanie systemów chłodniczych opiera się na cyklu termodynamicznym, w którym czynnik chłodniczy, będący w stanie gazowym, jest sprężany, co prowadzi do jego ogrzania i skroplenia. Następnie, przechodząc przez parownik, czynnik odparowuje, pochłaniając ciepło z chłodzonego medium, co skutkuje obniżeniem temperatury. To innowacyjne podejście pozwala na efektywne zarządzanie temperaturą, co jest kluczowe dla wielu procesów przemysłowych i komercyjnych.

4.5/5 - (330 votes)
chłodnictwo przemysłowe
projektowanie instalacji przemysłowych