CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE

Urządzenia przemysłowe wytwarzające duże ilości ciepła, takie jak piece,  ekstrudery, młyny, wytłaczarki, wymagają sprawnych systemów chłodniczych.
Najbardziej optymalne rozwiązania chłodnictwa przemysłowego to systemy centralnego układu instalacji wody lodowej. Wszystkie maszyny z zakładu oddają ciepło do jednego centralnego układu, którego zadaniem jest utrzymanie stałego ciśnienia i temperatury w obiegu. Ciepło oddawane jest do obiegu wody lodowej i następnie poprzez wymienniki ciepła, oddawane na drugi obieg do chillerów, agregatów chłodniczych. Pracą całego układu zarządza system sterowania, który decyduje o wydajności pracy pomp i agregatów chłodniczych. Zajmujemy się kompleksowo projektowaniem, obliczeniami, doborem i montażem systemów chłodnictwa przemysłowego.

W zakresie budowy instalacji wody lodowej wykonujemy:

Projektowanie instalacji chłodniczych

Projektowanie przemysłowych instalacji wody lodowej.
Projektowanie systemów automatyki do chłodnictwa przemysłowego.

Dobór i dostawa agregatów chłodniczych

Wieże chłodnicze w systemie zamkniętym i wyparnym
Chillery – agregaty wody lodowej
Chillery z modułami feecoolingu
Freecoolery
Drycoolery

Budowa przemysłowych instalacji chłodniczych

Montaż i spawanie rurociągów w halach ze stali kwasoodpornej lub tworzywa
Kompleksowa budowa instalacji wody lodowej
Montaż pompowni i wymiennikowni
Montaż instalacji automatyki i szafy sterowniczej
Programowanie i uruchomienie sterowania instalacji wody lodowej

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781