CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE

Urządzenia przemysłowe wytwarzające duże ilości ciepła, takie jak piece,  ekstrudery, młyny, wytłaczarki, wymagają sprawnych systemów chłodniczych. Najbardziej optymalne rozwiązania chłodnictwa przemysłowego to systemy centralnego układu chłodniczego wody technologicznej bądź wody lodowej. Wszystkie maszyny z zakładu oddają ciepło do jednego centralnego układu którego zadaniem jest utrzymanie stałego ciśnienia i temperatury w obiegu. Ciepło odbierane jest przez drugi obieg, poprzez wymienniki, a następnie przesyłane na zewnątrz budynku gdzie schładzane jest przez chłodnie wentylatorowe, agregaty chłodnicze bądź systemy freecooling. Pracą całego układu zarządza system sterowania, który decyduje o wydajności pracy pomp i agregatów chłodniczych. Zajmujemy się kompleksowo projektowaniem, obliczeniami, doborem i montażem systemów chłodnictwa przemysłowego.
W zakresie chłodnictwa przemysłowego wykonujemy:

Projektowanie instalacji chłodniczych

Projektowanie węzłów cieplnych i pompowni wody obiegowej.
Projektowanie systemów automatyki do chłodnictwa przemysłowego.

Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych

Wieże chłodnicze w systemie zamkniętym i wyparnym
Chillery – agregaty wody lodowej
Chillery z modułami feecooler
Freecoolery
Drycoolery

Wykonanie prac montażowych

Montaż i spawanie rurociągów w halach ze stali kwasoodpornej lub tworzywa
Montaż izolacji rurociągów
Montaż pompowni i wymiennikowni
Montaż instalacji automatyki i szafy sterowniczej
Programowanie i uruchomienie sterowania instalacji chłodniczych

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781