STRONA GŁÓWNA 9 Instalacje Chłodnicze

CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE

Instalacje procesowe, ekstrudery, młyny, wytłaczarki, wszystkie te urządzenia wymagają sprawnych systemów chłodniczych. Najbardziej optymalne rozwiązania chłodnictwa przemysłowego to systemy centralnego układu chłodniczego wody technologicznej bądź wody lodowej.

Wszystkie maszyny z zakładu oddają ciepło do jednego centralnego układu którego zadaniem jest utrzymanie stałego ciśnienia i temperatury w obiegu. Ciepło odbierane jest przez drugi obieg, poprzez wymienniki, a następnie przesyłane na zewnątrz budynku gdzie schładzane jest przez chłodnie wentylatorowe, agregaty chłodnicze bądź systemy freecooling. Pracą całego układu zarządza system sterowania, który decyduje o wydajności pracy pomp i agregatów chłodniczych. Zajmujemy się kompleksowo projektowaniem, obliczeniami, doborem i montażem systemów chłodnictwa przemysłowego.
W zakresie chłodnictwa przemysłowego wykonujemy:

Projektowanie instalacji chłodniczych

Projektowanie węzłów cieplnych i pompowni wody obiegowej.
Projektowanie systemów automatyki do chłodnictwa przemysłowego.

Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych

Wieże chłodnicze w systemie zamkniętym i wyparnym.
Chillery – agregaty wody lodowej.
Chillery z modułami feecooler.
Free colery.
Dry collery.

Wykonanie prac montażowych

Montaż i spawanie rurociągów w halach ze stali kwasoodpornej lub tworzywa.
Montaż izolacji rurociągów.
Montaż pompowni i wymiennikowni.
Montaż instalacji automatyki i szafy sterowniczej.
Programowanie i uruchomienie instalacji chłodniczych całego zakładu.