STRONA GŁÓWNA 9 Aero Bost

Aero Bost – projekt realizowany w ramach funduszy unijnych

Czym jest Aero Bost

 

Innowacyjny proces regeneracji wkładów filtracyjnych w odpylaniu workowym stosowanym w kotłach ciepłowniczych WR-10 i WR-25 realizowany przez zaawansowane oprogramowanie adaptacyjne do zmiennych warunków pracy kotłów, celem osiągnięcia zwiększenia efektywności układu filtracji spalin i obniżenia emisji pyłu do środowiska w Polskich Ciepłowniach.

 

Gdzie można zastosować Aero Bost

Oprogramowanie AERO BOST używane jest do sterowania pracą instalacji odpylania kotłów ciepłowniczych węglowych rusztowych WR. AERO BOST jest innowacyjnym rozwiązaniem ponieważ wpływa na redukcje emisji pyłu z kotłów ciepłowniczych do atmosfery. Aero Bost obsługuje wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji mianowicie falownika wentylatora ciągu, klapę bypass, Przenośniki pyłu, Obijaki lejów, elektrozawory strzepywaczy oraz zasuw.

Moduł analizuje pomiary układu w celu obliczeń referencyjnej konfiguracji pozwalającej wejść na pracę wysokiej optymalizacji pracy.

  • pomiar różnicy ciśnień na filtrze
  • praca wentylatora ciągu i dozowników
  • stan O/Z przepustnic
  • pomiar temperatury spalin na wlocie i wylocie filtra

 

AERO BOST powstał w celu optymalizacji pracy kotłów i instalacji odpylania spalin w kotłowniach ciepłowniczych co przekłada się na redukowanie poziomu emisji pyłu za instalacją odpylania. Na podstawie badań przemysłowych i rozwojowych opracowana została innowacyjna metoda pozwalająca na adaptowaniu się różnych instalacji odpylania do zmiennych warunków pracy kotła, co za tym idzie na ograniczaniu emisji trujących pyłów do atmosfery.

 

Innowacyjna metoda zwiększająca skuteczność odpylania – Oprogramowanie AERO BOST

Umiejętne dostrojenie parametrów pracy danej instalacji, takie jak:

  • okres regeneracji,
  • poziomy różnicy ciśnień,
  • czasy otwarcia elektrozaworów,
  • przepływ i temperatura spalin,
  • regeneracja przy pracy by-pasu,

powyższe mają istotne znaczenie w uzyskaniu zwiększenia sprawności pracy instalacji oczyszczania powietrza. Mając to na uwadze opracowano innowacyjną metodę, która polega na indywidualnym „strojeniu” parametrów pracy danej instalacji, w istniejących sterownikach PLC ale również zabudowie dodatkowego układu regulacji, celem osiągnięcia punktu max wydajności dla danej instalacji odpylania, co wpływa na obniżenie emitowania szkodliwych pyłów do atmosfery, w tym CO2.

Zmiana konfiguracji AERO BOST

Innowacyjne rozwiązanie jakim jest AERO BOST zostało stworzone do pracy w pełnej automatyce aby zminimalizować obsługę jedynie do wgrania oprogramowania i przypisania wej-wyj. Istnieje jednak możliwość dedykowanej konfiguracji dodatkowych funkcjonalności takich jak obsługa paneli HMI, sterowanie urządzeniami przykotłowych, pompownią lub komunikacja ze sterownikami nadrzędnymi bądź praca z nadrzędnym system wizualizacji SCADA.

Zakup oprogramowania AERO BOST

W przypadku zainteresowania wdrożeniem oprogramowania w swoim zakładzie, prosimy o przesłanie zapytania na maila handlowy@aero-system.pl 

W zapytaniu prosimy o przesłanie dokumentacji aktualnie pracującej instalacji, wraz z informacją czy oferta ma dotyczyć samego oprogramowania czy również usługi wdrożenia ze szkoleniem.

 

 

4.7/5 - (11 votes)

projektowanie instalacji przemysłowych