INSTALACJA DO PRODUKCJI POLIOLI

Produkcja polioli na skalę przemysłową, odbywa się na  mieszalnikach polioli w ściśle określonych warunkach fizycznych.
Infrastruktura produkcyjna składa się z kilku elementów.

– stacja rozładunku cystern
– zbiorniki magazynowe na poliole
– zbiorniki magazynowe na izocyjaniany
– magazyn kontenerów IBC z dodatkami
– mieszalniki na poliole z systemem grzania i chłodzenia
– instalacja gazów technicznych
– instalacja technologiczna wyposażona w wyspę zaworową i zestaw pompowy
– instalacja automatyki z czujnikami akpia i szafą sterowniczą
– system sterowania recepturami polioli

 

Proces produkcji polioli, rozpoczynamy od uruchomienia programu z poziomu komputera sterującego całą instalacją. Rozpoczyna się tankowanie mieszalników ze zbiorników magazynowych. Mieszalniki wyposażone są w przepływomierze, które pozwalają na dozowanie i produkcję polioli w sposób precyzyjny i zupełnie automatyczny. Następnie uruchamiany jest system grzania wsadu oraz wolnoobrotowe mieszadło. Po osiągnięciu właściwej temperatury, dozowane są dodatki, naważane składniki sypkie, następnie prędkość mieszania wzrasta a system grzania zostaje przełączony na układ stabilizacji i chłodzenia mieszanki. Po wychłodzeniu, poliole są rozlewane do beczek i paleto pojemników.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i know-how przy budowaniu w pełni zautomatyzowanych instalacji do produkcji polioli, o wydajnościach 10m3 – 400m3 dobę.

 

Budujemy takie obiekty jak

Zbiorniki na poliole i izocyjaniany 
– Mieszalniki przemysłowe do polioli
– Instalacje do rozlewu polioli w beczki i kontenery IBC
– Instalacje do magazynowania i dozowania pentanu, jako uniepalniacza
– Wyspy zaworowe i kolektory pomp cyrkulujących poliole
– Stacje rozładunkowe urządzenia NO podlegające pod TDT

 

Instalacje do produkcji polioli projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa, europejskich dyrektyw nowego podejścia oraz norm zharmonizowanych, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego. Posiadamy doświadczenie w budowaniu instalacji chemicznych do mieszania i magazynowania surowców niebezpiecznych. Budujemy również infrastrukturę towarzyszącą taką jak wanny ociekowe, absorbery, neutralizatory, podziemne zbiorniki awaryjnego rozlewu czy systemy gaśnicze.
Używamy najnowszych technologii zabezpieczeniowych, aprobowanych w jednostkach urzędowych.

 

Przy budowie instalacji do produkcji polioli stosujemy nowoczesne technologie 

– Rurociągi z systemem utrzymywania zadanej temperatury
– Zabezpieczenie produktu atmosferą ochronną pracującą jako wahadło gazowe
– Zagazowanie produktu dla pianek specjalnego przeznaczenia
– Receptury krzyżowe, poprawiające trwałość polioli
– Instalacje bezpiecznego załadunku i rozładunku  cystern
– Automatyka sterująca zgodna z założeniami “Przemysł 4.0”

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781