GENERALNE WYKONAWSTWO

Firma AERO SYSTEM buduje instalacje przemysłowe jako Generalny Wykonawca, w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Firma zatrudnia konstruktorów, inżynierów technologii chemicznej,  automatyków i kierowników budów.

AERO SYSTEM odpowiada za całą inwestycję, od momentu wykonania koncepcji zakładu, poprzez wielobranżowe projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie prac budowlanych, mechanicznych, elektrycznych, po uzyskanie urzędowych zezwoleń na eksploatację i uruchomienie produkcji. Pracując jako Generalny Wykonawca zapewniamy koordynację wszystkich branż, uzyskanie niezbędnych decyzji urzędowych(WIOŚ, UDT, TDT) logistykę dostaw zbiorników, urządzeń oraz nadzór projektowy nad pracami montażowymi.

 

Zakres realizowanych kontraktów jako Generalny Wykonawca

– Projektowanie wielobranżowe
– Prace branży konstrukcyjnej i budowlanej
– Prace branży technologicznej i mechanicznej
– Prace branży elektrycznej i automatyki
– Prace branży sanitarnej i wentylacyjnej
– Rozruch instalacji
– Serwis gwarancyjny

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i referencje jako Generalny Wykonawca w zakładach przemysłowych. Budujemy instalacje technologiczne dla zakładów chemicznych spożywczych i kosmetycznych. Budujemy linie technologiczne wysoce zautomatyzowane, aby zminimalizować zatrudnienie osób na produkcji. 

Instalacje procesowe projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wymagań dyrektyw, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego. Posiadamy unikalne doświadczenie w budowie podziemnych magazynów paliwa oraz przemysłowych mieszalni pracujących w strefach zagrożenia wybuchowego. Wszystkie projekty wykonujemy w środowisku 3D wraz z symulacją procesu. W Aero System budowy zarządzane są przez doświadczonych i odpowiedzialnych kierowników projektów.

KONTAKT

 

Aero System Sp. zoo - Generalny Wykonawca Inwestycji Przemysłowych
ul. Kłodnicka 66  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

 

 

generalny wykonawca inwestycji przemysłowych

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781

projektowanie instalacji przemysłowych