GENERALNE WYKONAWSTWO

Firma AERO SYSTEM buduje instalacje przemysłowe jako Generalny Wykonawca. Firma zatrudnia konstruktorów, inżynierów technologii chemicznej,  automatyków i kierowników budów.
AERO SYSTEM odpowiada za całą inwestycję, od momentu wykonania koncepcji zakładu, poprzez wielobranżowe projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, poprzez wykonanie prac budowlanych, mechanicznych, elektrycznych po uzyskanie urzędowych zezwoleń na eksploatację i uruchomienie produkcji. Pracując jako Generalny Wykonawca zapewniamy koordynację wszystkich branż, logistykę dostaw zbiorników, urządzeń oraz nadzór nad pracami montażowymi.

 

Zakres realizowanych kontraktów jako Generalny Wykonawca

– Projektowanie wielobranżowe
– Prace branży konstrukcyjnej i budowlane
– Prace branży technologicznej i mechanicznej
– Prace branży elektrycznej i automatyki
– Prace branży sanitarnej i wentylacyjnej
– Rozruch instalacji
– Serwis gwarancyjny

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i referencje jako Generalny Wykonawca. Budujemy instalacje technologiczne dla zakładów chemicznych spożywczych i kosmetycznych. Budujemy linie technologiczne wysoce zautomatyzowane, aby zminimalizować zatrudnienie osób na produkcji.

Instalacje procesowe projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa, europejskich dyrektyw nowego podejścia oraz norm zharmonizowanych, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego. Posiadamy unikalne doświadczenie w budowie przemysłowych mieszalni doborze rodzajów i kształtów mieszadeł w reaktorach. Wszystkie projekty wykonujemy w środowisku 3D wraz z symulacją procesu. W Aero System budowy zarządzane są przez doświadczonych i odpowiedzialnych kierowników projektów.

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Ligocka 103. 40-568 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 333 044

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781