STRONA GŁÓWNA 9 Generalne Wykonawstwo

GENERALNE WYKONAWSTWO

Firma AERO SYSTEM buduje instalacje przemysłowe jako Generalny Wykonawca. Firma zatrudnia konstruktorów, inżynierów technologii chemicznej,  automatyków i kierowników budów. AERO SYSTEM odpowiada za całą inwestycję, od momentu wykonania koncepcji zakładu, poprzez wielobranżowe projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, poprzez wykonanie prac budowlanych, mechanicznych, elektrycznych po uzyskanie urzędowych zezwoleń na eksploatację i uruchomienie produkcji. Pracując jako Generalny Wykonawca zapewniamy koordynację wszystkich branż, logistykę dostaw zbiorników, urządzeń oraz nadzór nad pracami montażowymi.

 

Zakres realizowanych kontraktów jako Generalny Wykonawca

– Projektowanie wielobranżowe

– Prace branży konstrukcyjnej i budowlane

– Prace branży technologicznej i mechanicznej

– Prace branży elektrycznej i automatyki

– Prace branży sanitarnej i wentylacyjnej

– Rozruch instalacji

– Serwis gwarancyjny

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i referencje jako Generalny Wykonawca. Budujemy instalacje technologiczne dla zakładów chemicznych spożywczych i kosmetycznych. Budujemy linie technologiczne wysoce zautomatyzowane, aby zminimalizować zatrudnienie osób na produkcji.

 

Instalacje procesowe projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa, europejskich dyrektyw nowego podejścia oraz norm zharmonizowanych, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego. Posiadamy unikalne doświadczenie w budowie przemysłowych mieszalni doborze rodzajów i kształtów mieszadeł w reaktorach. Wszystkie projekty wykonujemy w środowisku 3D wraz z symulacją procesu.

W Aero System budowy zarządzane są przez doświadczonych i odpowiedzialnych kierowników projektów.