INSTALACJE PARY TECHNOLOGICZNEJ

W zakładach przemysłowych, podczas produkcji, wiele procesów wymaga dostarczenia dużej ilości ciepła. Bardzo dobrym nośnikiem ciepła jest para technologiczna.

Projektujemy i budujemy instalacje pary technologicznej i kondensatu, od małych układów 2MW – 5MW po duże jednostki rzędu 50MW obsługujące kilkadziesiąt autoklawów i wydajności do 100 ton/h.

Budujemy instalacje zarówno ze stali kotłowej na wysokie parametry, jak również rurociągi na grzane media ze stali białej 304 i 3016L.

Oprócz samych rurociągów pary, budujemy również stacje redukcyjne i rozdzielcze w oparciu o sprawdzonych dostawców armatury, dedykowanych do instalacji pary technologicznej.

 

Realizujemy układy grzewcze parą technologiczną w zakresie:

-Projekt PID instalacji.

-Bilans cieplny dla grzanego medium.

-Wykonanie projektu 3D instalacji technologicznej pary i kondensatu.

-Dobór i montaż zaworów, odwadniaczy, filtrów, wymienników.

-Nadzór inżynierski technologa spawalnictwa nad grupą spawaczy.

-Montaż wsporników, estakad, pomostów roboczych, schodów.

-Spawanie rurociągów.

-Montaż izolacji.

-Prześwietlanie spawów i wykonanie pełnej dokumentacji jakościowej.

-Wykonanie prób ciśnieniowych.

-Montaż izolacji.

-Przeprowadzanie prób i rozruch instalacji.

 

W ramach instalacji grzewczych dostarczamy również wymienniki oraz zbiorniki dwupłaszczowe do podgrzewania surowców które wymagają obróbki cieplnej. Dokumentacja powykonawcza wykonanych przez nas instalacji zawiera szczegółową instrukcję eksploatacji i przeglądów urządzeń instalacji pary technologicznej, co ma duży wpływ na utrzymywanie jej w dobrym stanie technicznym.

Para Technologiczna

Jakie typy instalacji projektuje i buduje firma w obszarze pary technologicznej?

Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie instalacji pary technologicznej i kondensatu, obejmujących zarówno mniejsze układy o mocy 2MW-5MW, jak i większe jednostki o mocy do 50MW, które obsługują wiele autoklawów i osiągają wydajność do 100 ton/h.

Jakie materiały są stosowane podczas konstrukcji instalacji pary technologicznej?

Firma buduje instalacje pary technologicznej, wykorzystując zarówno stal kotłową o wysokich parametrach, jak i rurociągi wykonane ze stali nierdzewnej, takiej jak stal biała 304 i 316L, przeznaczone do transportu ogrzanych mediów.

Czy firma zajmuje się tylko budową rurociągów pary technologicznej?

Poza budową rurociągów pary technologicznej, firma także wznosi stacje redukcyjne i rozdzielcze, korzystając z renomowanych dostawców armatury dedykowanej specjalnie do instalacji pary technologicznej.

Jakie usługi świadczy firma w zakresie instalacji grzewczych wykorzystujących parę technologiczną?

Firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie instalacji grzewczych z wykorzystaniem pary technologicznej, obejmujące projektowanie instalacji, wykonanie projektów 3D, dobór i montaż zaworów, odwadniaczy, filtrów, wymienników ciepła, nadzór inżynierski nad spawaniem rurociągów, montaż izolacji, opracowanie pełnej dokumentacji jakościowej, przeprowadzenie testów ciśnieniowych oraz uruchomienie instalacji.

Czym jest para technologiczna?

Para technologiczna to specjalny rodzaj pary wodnej wykorzystywanej w przemyśle do dostarczania dużej ilości ciepła do różnych procesów. Jest ona wytwarzana w specjalnych urządzeniach, takich jak chillery, i przekazywana przez rurociągi do maszyn i urządzeń, gdzie jest używana do podgrzewania, suszenia, sterylizacji lub innych procesów wymagających dużej ilości ciepła. Para technologiczna jest ważnym nośnikiem energii cieplnej w przemyśle i pełni istotną rolę w wielu branżach, takich jak chłodnictwo, energetyka, przemysł chemiczny czy spożywczy.

4.8/5 - (9 votes)

para technologiczna

projektowanie instalacji przemysłowych