INSTALACJE PARY TECHNOLOGICZNEJ

W zakładach przemysłowych, podczas produkcji, wiele procesów wymaga dostarczenia dużej ilości ciepła. Bardzo dobrym nośnikiem ciepła jest para technologiczna.

Projektujemy i budujemy instalacje pary technologicznej i kondensatu, od małych układów 2MW – 5MW po duże jednostki rzędu 50MW obsługujące kilkadziesiąt autoklawów i wydajności do 100 ton/h.

Budujemy instalacje zarówno ze stali kotłowej na wysokie parametry, jak również rurociągi na grzane media ze stali białej 304 i 3016L.

Oprócz samych rurociągów pary, budujemy również stacje redukcyjne i rozdzielcze w oparciu o sprawdzonych dostawców armatury, dedykowanych do instalacji pary technologicznej.

 

Realizujemy układy grzewcze parą technologiczną w zakresie:

-Projekt PID instalacji.

-Bilans cieplny dla grzanego medium.

-Wykonanie projektu 3D instalacji technologicznej pary i kondensatu.

-Dobór i montaż zaworów, odwadniaczy, filtrów, wymienników.

-Nadzór inżynierski technologa spawalnictwa nad grupą spawaczy.

-Montaż wsporników, estakad, pomostów roboczych, schodów.

-Spawanie rurociągów.

-Montaż izolacji.

-Prześwietlanie spawów i wykonanie pełnej dokumentacji jakościowej.

-Wykonanie prób ciśnieniowych.

-Montaż izolacji.

-Przeprowadzanie prób i rozruch instalacji.

 

W ramach instalacji grzewczych dostarczamy również wymienniki oraz zbiorniki dwupłaszczowe do podgrzewania surowców które wymagają obróbki cieplnej. Dokumentacja powykonawcza wykonanych przez nas instalacji zawiera szczegółową instrukcję eksploatacji i przeglądów urządzeń instalacji pary technologicznej, co ma duży wpływ na utrzymywanie jej w dobrym stanie technicznym.

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781