PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE

 

Aero System realizuje projektowanie instalacji i zajmuje się wielobranżowych projektowaniem zakładów przemysłowych, prowadzeniem nadzorów autorskich przez projektantów branżowych oraz zarządzaniem realizowanymi kontraktami.
Naszą specjalizacją jest projektowanie instalacji technologicznych pracujących w strefach zagrożenia wybuchowego.
W jednym biurze projektowym wykonujemy dokumentację branży budowlanej, technologicznej, elektrycznej i automatyki.
Projektujemy kompletne linie produkcyjne do przemysłu chemicznego i spożywczego. 

KOLEJNE KROKI PRAC PROJEKTOWYCH:

- Wykonywanie uzgodnień z jednostkami urzędowymi TDT, UDT, WIOŚ, WSSE, PSP
- Przygotowanie procedur uzyskania pozwolenia na budowę
- Projekty konstrukcyjno-budowlane
- Projektowanie procesów technologicznych, schematy P&ID
- Projektowanie zbiorników magazynowych
- Operat środowiskowy
- Analiza ryzyka z techniką zabezpieczeń procesowych
- Wyznaczenie stref EX i dobór urządzeń do odpowiedniej strefy
- Karty uzgodnień z jednostkami urzędowymi
- Opis techniczny z obliczeniami
- Wykonanie projektów branżowych (sieci zewnętrzne, drogi, konstrukcja, technologia, instalacje sanitarne, elektryczne i automatyki)

 

JESTEŚMY OBECNI NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI:

 

- Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
- Dostawy urządzeń
- Budowa instalacji
- Uruchomienie technologii i uzyskanie zakładanej jakości oraz wydajności
- Uzyskanie pozytywnych decyzji jednostek urzędowych
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

KONTRAKTY EPC – PROJEKTUJ I BUDUJ

Jako Generalny Wykonawca, odpowiadamy za całość inwestycji, w określonym budżecie budujemy i uruchamiamy przemysłowe linie produkcyjne do pracy o założonej wydajności. W kontraktach EPC prowadzimy inwestora przez cały proces inwestycyjny, od momentu wykonania projektu wielobranżowego tj. projektowanie instalacji, poprzez montaż linii technologicznych po uruchomienie produkcji na zakładzie.

 

ZESPÓŁ

 

Firmę AERO SYSTEM tworzy grupa doświadczonych inżynierów, zaangażowanych w realizację kontraktów. Zatrudniamy kierowników budów, konstruktorów, automatyków i technologów, do projektowania instalacji technologicznych. Dzięki temu, że dokumentacja powstaje w jednym biurze projektowym, cała dokumentacja jest sprawnie uzgodniona już na etapie koncepcyjnym. 

Projektowanie instalacji technologicznych, jak i realizowane przez nas instalacje procesowe, oceniane są jako innowacyjne i optymalne pod kątem zużycia mediów w produkcji, ze względu na wysoki poziom automatyzacji jaki stosujemy, projektując instalacje technologiczne. 

Projektowanie instalacji technologicznych

Czego dotyczy projektowanie technologiczne w Aero System?

Biuro Projektów w Aero System wykonuje projektowanie technologiczne działających w strefach zagrożenia wybuchowego. Wykonuje dokumentację z zakresu branży budowlanej, technologicznej, elektrycznej i automatyki.

Jakie etapy zawiera projektowanie instalacji technologicznych?

Kolejne etapy pracy projektowej w Aero System obejmują uzgadnianie z jednostkami urzędowymi, przygotowanie procedur uzyskania pozwolenia na budowę, projektowanie konstrukcyjno-budowlane, projektowanie instalacji technologicznych, projektowanie zbiorników magazynowych, sporządzenie operatu środowiskowego, przeprowadzenie analizy ryzyka z techniką zabezpieczeń procesowych, wyznaczanie stref EX i dobór odpowiednich urządzeń, a także wykonanie projektów branżowych itp.

W jaki sposób Aero System angażuje się na każdym etapie inwestycji?

Aero System jest obecny na każdym etapie inwestycji, począwszy od opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez projektowanie instalacji i dostawy urządzeń, realizację budowy instalacji, uruchomienie technologii i osiągnięcie zamierzonej jakości oraz wydajności, aż po uzyskanie pozytywnych decyzji jednostek urzędowych. Firma oferuje również usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Jak Aero System realizuje kontrakty EPC?

Jako główny wykonawca, Aero System odpowiada za kompleksową realizację inwestycji w ramach kontraktów EPC. Firma buduje i uruchamia przemysłowe linie produkcyjne, spełniające założoną wydajność. W ramach kontraktów EPC, Aero System prowadzi inwestora przez cały proces inwestycyjny, począwszy od wykonania projektu wielobranżowego, poprzez montaż linii technologicznych, aż po uruchomienie produkcji na zakładzie.

Czym jest projektowanie technologiczne?

Projektowanie technologiczne stanowi kluczowy aspekt nowoczesnej inżynierii, polegający na tworzeniu skutecznych rozwiązań technicznych, które odpowiadają specyficznym wymaganiom funkcjonalnym i operacyjnym. Ten proces obejmuje analizę problemu, opracowywanie koncepcji, modelowanie, symulacje oraz ostateczne wdrożenie systemów lub produktów. Projektanci technologiczni korzystają z zaawansowanych narzędzi informatycznych, takich jak oprogramowanie CAD (Computer-Aided Design) do tworzenia trójwymiarowych modeli cyfrowych oraz CAE (Computer-Aided Engineering) do przeprowadzenia niezbędnych analiz i testów wytrzymałościowych. Celem projektowania technologicznego jest nie tylko zapewnienie, że produkt spełni wszystkie techniczne i użytkowe oczekiwania, ale również że będzie bezpieczny i efektywny kosztowo w produkcji. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii, projektowanie to ciągle ewoluuje, adaptując nowe metody i materiały, co umożliwia tworzenie coraz bardziej zaawansowanych i zintegrowanych systemów.

4.8/5 - (12 votes)

projektowanie instalacji technologicznych

projektowanie instalacji przemysłowych