STRONA GŁÓWNA 9 Montaż instalacji przemysłowych

Montaż instalacji przemysłowych

Linie technologiczne firmy AERO SYSTEM pracują w zakładach chemicznych i spożywczych. Prowadzimy prace montażowe na budowach w Polsce i za granicą. Realizujemy kontrakty dla światowych koncernów chemicznych, kierowanie budowami powierzamy doświadczonym kierownikom budów, a do montażu zatrudniamy tylko sprawdzonych spawaczy  TIG. Wdrożone procedury realizacji i nadzoru projektów, gwarantują terminowe wykonanie prac, przy realizacjach wielu budów jednocześnie. Montowane przez nas linie technologiczne budowane są ze stali gatunkowych dobieranych indywidualnie pod kątem produkowanego surowca. Pracujemy zgodnie z wysokimi wymaganiami stawianym nam przez klientów korporacyjnych

 

ZAKRES REALIZOWANYCH KONTRAKTÓW.

 

– Montaż i spawanie rurociągów ze stali gatunkowych oraz czarnej
– Montaż i zgrzewanie rurociągów tworzywowych metodą elektro oporową.
– Montaż kabli grzewczych na rurociągach.
– Montaż izolacji rurociągów.
Montaż instalacji wodorowych
– Prace ogólnobudowlane związane z budową waniem ociekowych
Montaż zbiorników magazynowych podziemnych i naziemnych
Montaż zbiorników dwupłaszczowych na materiały niebezpieczne
Montaż przemysłowych instalacji chłodniczych
– Montaż instalacji elektrycznych i akpia
– Wykonywanie pomiarów po-montażowych, prześwietlanie spawów, badania nieniszczące.
– Próby ciśnieniowe rurociągów i zbiorników

 

Doświadczenie w kierowaniu dużymi kontraktami, przy budowie instalacji procesowych, pozwala nam na podejmowanie multi-branżowych realizacji pod klucz. Jako Generalny Wykonawca, budujemy instalacje procesowe wraz z wszelkimi instalacjami około-produkcyjnymi, takimi jak rurociągi doprowadzające media, branża budowlana, konstrukcyjna i sanitarna.  Wykonujemy również modernizacje i optymalizacje istniejących linii technologicznych. Zapewniamy kierowników budów posiadających Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz ekipy monterskie w branżach budowlanej, mechanicznej, elektrycznej. Realizacja kontraktów w AERO SYSTEM przebiega sprawnie ponieważ firma posiada własne wielobranżowe Biuro Projektów Przemysłowych.

KONTAKT

 

Aero System Sp. zoo - Generalny Wykonawca Inwestycji Przemysłowych
ul. Kłodnicka 66  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

 

 

generalny wykonawca inwestycji przemysłowych

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781

projektowanie instalacji przemysłowych