instalacje gazów technicznych

Przemysłowe instalacje gazów technicznych budowane są w celu doprowadzenia odpowiednich gazów  ze zbiorników magazynowych do urządzeń i maszyn. Wykonujemy kompleksowo instalacje dla gazów palnych, ochronnych i specjalistycznych mieszanek gazów, w zależności od technologii zastosowania. Działamy od projektu, przez zatwierdzenie dokumentacji w UDT, dostawy zbiorników po wykonanie montażu i uruchomienia instalacji. Budujemy instalacje z materiałów dobieranych indywidualnie do wymagań instalacji, oprócz stali 316L wykonujemy rurociągi z miedzi, niklu i stali super duplex. Projektujemy i wykonujemy instalacje gazów  wraz z automatyką i systemem zabezpieczeń dla gazów w fazie ciekłej i lotnej. Instalacje użytkujące gazy palne wyposażamy w układy automatyki czuwające nad bezpieczeństwem i monitorujące wszelkie możliwe wycieki na instalacji.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu instalacji gazów technicznych takich jak

– Instalacje azotu
– Instalacje argonu
– Instalacje acetonu
Instalacje amoniaku
– Instalacje chloru
– Instalacje tlenu
Instalacje wodoru
– Instalacje helu
– Instalacje gazów spożywczych N2 + CO2

 

Budujemy instalacje w etapach

– Projekt P&ID instalacji
– Bilans zapotrzebowania na gaz techniczny
– Wykonanie projektu 3D instalacji gazów technicznych
– Dobór i montaż aparatury zabezpieczającej i pomiarowej
– Negocjacje warunków i wybór dostawcy gazów
– Nadzór inżynierski technologa spawalnika nad grupą spawaczy
– Montaż wsporników, estakad, pomostów roboczych, schodów
– Spawanie rurociągów
– Montaż kabli grzewczych i izolacji na stacjach redukcyjnych
– Prześwietlanie spawów i wykonanie pełnej dokumentacji. jakościowej
– Wykonanie prób ciśnieniowych
– Odbiór instalacji w lokalnej jednostce UDT

Wybudowanie instalacji gazów technicznych poprzedzone jest stworzeniem dokumentacji, w ramach której wykonujemy analizę ryzyka i projekt wielo-poziomowego systemu zabezpieczeń przed rozszczelnieniem i nie kontrolowaną emisją. Stosujemy sprawdzonych dostawców aparatury dedykowanych do budowy instalacji, aby mieć pewność, że instalacja będzie działać w sposób bezpieczny i niezawodny.

Instalacje gazów technicznych FAQ

Jakie rodzaje instalacji gazów technicznych firma konstruuje?

Firma realizuje kompleksowe projekty instalacji gazów technicznych, obejmujące instalacje dla gazów palnych, ochronnych i specjalnych mieszanek gazów. Specjalizuje się w budowie instalacji gazowych dla różnych rodzajów gazów, takich jak azot, argon, aceton, amoniak, chlor, tlen, wodór, hel oraz gazów spożywczych N2 + CO2.

Jakie są etapy tworzenia instalacji gazów technicznych?

Etapy budowy instalacji gazów technicznych obejmują opracowanie projektu P&ID instalacji, przeprowadzenie bilansu zapotrzebowania na gaz techniczny, wykonanie projektu trójwymiarowego instalacji gazów technicznych, dobór i montaż aparatury zabezpieczającej i pomiarowej, negocjacje warunków i wybór dostawcy gazów, nadzór inżyniera technologa spawalnika nad grupą spawaczy, montaż wsporników, estakad, pomostów roboczych, schodów, spawanie rurociągów, instalację kabli grzewczych i izolację na stacjach redukcyjnych, kontrolę spawów i wykonanie kompleksowej dokumentacji jakościowej, przeprowadzenie testów ciśnieniowych oraz odbiór instalacji w lokalnej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

W jaki sposób firma zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność instalacji gazów technicznych?

Przed rozpoczęciem budowy instalacji gazów technicznych firma tworzy dokumentację, w której przeprowadza analizę ryzyka oraz projektuje wielopoziomowy system zabezpieczeń mający na celu uniknięcie wycieków i niekontrolowanych emisji. Wykorzystuje sprawdzonych dostawców specjalistycznej aparatury, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie instalacji.

Jakie rodzaje gazów są używane w przemysłowych instalacjach gazów technicznych?

Przemysłowe instalacje gazów technicznych wykorzystują różnorodne rodzaje gazów, takie jak azot, argon, aceton, amoniak, chlor, tlen, wodór, hel oraz gazów spożywczych N2 + CO2. Mamy więc np. instalacje azotu, ale wybór konkretnego gazu zależy od wymagania branżowego i zastosowania danej instalacji.

4.5/5 - (266 votes)

instalacje gazów technicznych

projektowanie instalacji przemysłowych