instalacje gazów technicznych

Przemysłowe instalacje gazów technicznych budowane są w celu doprowadzenia odpowiednich gazów  ze zbiorników magazynowych do urządzeń i maszyn. Wykonujemy kompleksowo instalacje dla gazów palnych, ochronnych i specjalistycznych mieszanek gazów, w zależności od technologii zastosowania. Działamy od projektu, przez zatwierdzenie dokumentacji w UDT, dostawy zbiorników po wykonanie montażu i uruchomienia instalacji. Budujemy instalacje z materiałów dobieranych indywidualnie do wymagań instalacji, oprócz stali 316L wykonujemy rurociągi z miedzi, niklu i stali super duplex. Projektujemy i wykonujemy instalacje gazów  wraz z automatyką i systemem zabezpieczeń dla gazów w fazie ciekłej i lotnej. Instalacje użytkujące gazy palne wyposażamy w układy automatyki czuwające nad bezpieczeństwem i monitorujące wszelkie możliwe wycieki na instalacji.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu instalacji gazów technicznych takich jak

– Instalacje azotu
– Instalacje argonu
– Instalacje acetonu
– Instalacje amoniaku
– Instalacje chloru
– Instalacje tlenu
– Instalacje wodoru
– Instalacje helu
– Instalacje gazów spożywczych N2 + CO2

 

Budujemy instalacje w etapach

– Projekt P&ID instalacji
– Bilans zapotrzebowania na gaz techniczny
– Wykonanie projektu 3D instalacji gazów technicznych
– Dobór i montaż aparatury zabezpieczającej i pomiarowej
– Negocjacje warunków i wybór dostawcy gazów
– Nadzór inżynierski technologa spawalnika nad grupą spawaczy
– Montaż wsporników, estakad, pomostów roboczych, schodów
– Spawanie rurociągów
– Montaż kabli grzewczych i izolacji na stacjach redukcyjnych
– Prześwietlanie spawów i wykonanie pełnej dokumentacji. jakościowej
– Wykonanie prób ciśnieniowych
– Odbiór instalacji w lokalnej jednostce UDT

Wybudowanie instalacji gazów technicznych poprzedzone jest stworzeniem dokumentacji, w ramach której wykonujemy analizę ryzyka i projekt wielo-poziomowego systemu zabezpieczeń przed rozszczelnieniem i nie kontrolowaną emisją. Stosujemy sprawdzonych dostawców aparatury dedykowanych do budowy instalacji, aby mieć pewność, że instalacja będzie działać w sposób bezpieczny i niezawodny.

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781