STRONA GŁÓWNA 9 Instalacje Gazów Technicznych

INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH

W zakładach przemysłowych wiele urządzeń, wymaga doprowadzenia instalacji gazów technicznych. Wykonujemy kompleksowo instalacje dla gazów palnych, ochronnych i specjalistycznych mieszanek gazów, w zależności od technologii zastosowania. Działamy od projektu, przez zatwierdzenie dokumentacji w UDT, dostawy zbiorników po wykonanie montażu instalacji gazów technicznych. Budujemy instalacje z materiałów dobieranych indywidualnie do wymagań instalacji, oprócz stali 316L wykonujemy rurociągi z miedzi, tytanu, niklu i stali super duplex. Projektujemy i wykonujemy instalacje gazów technicznych wraz z automatyką i systemem zabezpieczeń dla gazów w fazie ciekłej i lotnej. Instalacje użytkujące gazy palne wyposażamy w układy automatyki czuwające nad bezpieczeństwem i monitorujące wszelkie możliwe wycieki na instalacji.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu instalacji gazów technicznych takich jak:

 

– Instalacje azotu

– Instalacje argonu

– Instalacje acetonu

– Instalacje amoniaku

– Instalacje chloru

– Instalacje tlenu

– Instalacje wodoru

– Instalacje helu

– Instalacje gazów spożywczych N2 + CO2

 

Budujemy instalacje w etapach:

 

– Projekt PID instalacji

– Bilans zapotrzebowania na gaz techniczny

– Wykonanie projektu 3D instalacji gazów technicznych

– Dobór i montaż aparatury zabezpieczającej i pomiarowej

– Negocjacje warunków i wybór dostawcy gazów

– Nadzór inżynierski technologa spawalnika nad grupą spawaczy

– Montaż wsporników, estakad, pomostów roboczych, schodów

– Spawanie rurociągów

– Montaż kabli grzewczych i izolacji na stacjach redukcyjnych

– Prześwietlanie spawów i wykonanie pełnej dokumentacji jakościowej

– Wykonanie prób ciśnieniowych

– Odbiór instalacji w lokalnej jednostce UDT 

 

 

Wybudowanie instalacji gazów technicznych poprzedzone jest stworzeniem dokumentacji, w ramach której wykonujemy analizę ryzyka i projekt wielo-poziomowego systemu zabezpieczeń przed rozszczelnieniem i nie kontrolowaną emisją. Stosujemy sprawdzonych dostawców aparatury dedykowanych do budowy instalacji gazów technicznych, aby mieć pewność, że instalacja będzie działać w sposób bezpieczny i niezawodny.