MIESZALNIKI PRZEMYSŁOWE

Produkcja surowców chemicznych i spożywczych odbywa się w kilku etapach. Są nimi magazynowanie, dozowanie, mieszanie oraz obróbka termiczna.
Firma Aero System wyspecjalizowała się w produkcji mieszalników do surowców płynnych i półpłynnych. Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem mieszalników przemysłowych do produkcji spożywczej oraz chemicznej. Produkujemy mieszalniki przemysłowe z tworzyw oraz stali nierdzewnej o pojemnościach 0,5m3, 2m3, 6m3, 10m3, 16m3, 24m3, 40m3. 50m3.
Mieszalniki dwupłaszczowe budujemy ze ścianki pilow-plate, ponieważ rozwiązanie to pozwala na równomierny przepływ czynnika grzewczego/chłodniczego wewnątrz płaszcza.
Nasze mieszalniki wyposażamy w systemy wagowe, dzięki czemu możliwa jest automatyzacja dozowania składników z dokładnością do 0,5kg surowców głównych oraz 0,05kg dodatków.
Produkujemy mieszalniki przemysłowe ze stali 316L dla surowców na niskie ph (kwasowe) oraz mieszalniki tworzywowe na media o wysokim ph (zasadowe).
Mieszalniki wyposażamy w systemy mixing, składające się z jednego lub kilku mieszadeł, napędzanych falownikiem, co daje możliwość wolnego rozruchu mieszadeł przy gęstych produktach, oraz regulacji prędkości mieszania do wartości progu napowietrzania mieszanego surowca. Stosujemy mieszadła ramowe, śmigłowe oraz tarcze disolwujące do gęstych mediów.
Przy wysokich zbiornikach stosujemy mieszadła z podparciem wału, zwiększając stabilność i niwelując drgania.

 

Rodzaje budowanych mieszalników przemysłowych

– Mieszalniki dwupłaszczowe izolowane, z możliwością grzania lub chłodzenia wsadu
– Mieszalniki ciśnieniowe pracujące w nadciśnieniu bądź próżni
Mieszalniki do chemii

 

Realizujemy projekty nietypowe, wyposażając mieszalniki przemysłowe według indywidualnych zamówień

– Automatyczny układ mycia ciśnieniowego oraz system kontroli uzyskania czystości, zgodny z HACCP
– Systemy odgazowania surowca po szarży mieszania
– Premiksery, mieszalniki dwustopniowe
– Układy wagowe z dozownikiem dodatków sypkich
– Mieszalniki z obiegiem cyrkulacji produktu

 

Posiadamy doświadczenie w produkcji mieszalników przemysłowych do takich surowców jak

– Mieszalniki do polioli
– Mieszalniki do wosków
– Mieszalniki do roztwarzania kwasów
– Mieszalniki do ługu sodowego
– Mieszalniki do rozpuszczalników dostosowane do pracy w strefie EX.

 

Mieszalniki przemysłowe wyposażamy w szafę sterującą oraz w aparaturę pomiarową

Podczas procesu mieszania układ automatyki pozwala  na monitorowanie takich parametrów jak temperatura, ciśnienie, waga, gęstość, ph i natlenienie produktu.
Budujemy również kompletne mieszalnie surowców wraz z pracami budowlanymi w ramach Generalnego Wykonawstwa. Posiadamy doświadczenie w budowie mieszalni do surowców palnych i wybuchowych które budujemy zgodnie z wymaganiami dyrektywy ATEX. Własne biuro projektowe pozwala nam na sprawne wykonanie projektów branżowych a następnie na koordynacji prac branży budowlanej, mechanicznej i elektrycznej.

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781