STRONA GŁÓWNA 9 DOTACJE UE

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

W 2022 roku firma AERO SYSTEM zakończyła z sukcesem realizację projektu współfinansowanej ze środków Unii Europejskich.

 

Tytuł projektu: Innowacyjny proces regeneracji wkładów filtracyjnych w odpylaniu workowym stosowanym w kotłach ciepłowniczych WR-10 i WR-25 realizowany przez zaawansowane oprogramowanie adaptacyjne do zmiennych warunków pracy kotłów, celem osiągnięcia zwiększenia efektywności układu filtracji spalin i obniżenia emisji pyłu do środowiska w Polskich Ciepłowniach.

 

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Okres realizacji: 2019-09-01 – 2021-08-31

 

Wydatki poniesione przez AERO SYSTEM:   1. 407. 000  zł

 

Wartość dofinansowania: 987. 562  zł

 

Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie i komercjalizacja oprogramowania AERO BOST do zwiększenia efektywności instalacji odpylania, efektem czego możliwe będzie zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery.

 

Produkt Finalny: Oprogramowanie  AERO BOST    https://aero-system.pl/aero-bost/

 

 

Zakończenie realizacji projektu: 2021-08-31
Rezultaty projektu badawczo-rozwojowego:

Efektem projektu jest innowacyjny proces regeneracji
wkładów filtracyjnych w odpylaniu workowym stosowanym w kotłach ciepłowniczych WR-10 i WR-5.
Potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana
w przewidywanych dla niej warunkach. System automatycznie zmienia ilość cykli regeneracji skalując
w dół jego ilość celem zwiększenia różnicy ciśnienia w komorach i obniżaniem poziomu emisji, w
momencie przekroczenia wartości korygowanej ciśnienia następuje zwiększenie ilości cyklów
regeneracji i obserwowany jest dryf wartość i dP. Zapis wideo wskazuje aktualną wartość emisji
zmierzoną w mg/m3 oraz wynik optymalizacji, czyli stosunek wartości zmierzonej poziomu emisji
obecnego systemu do wartości emisji przy działaniu AERO BOST.

Cechy rezultatów projektu:
a) Bieżąca analiza pracy instalacji odpylania przemysłowych kotłów węglowych o mocach od 2,5 do
25 MW, ze szczególną koncentracją na ciepłownie miejskie;

b) System wspomagania zarządzania infrastrukturą ciepłowni, a w szczególności dobór optymalnych
parametrów pracy odpylaczy, w sposób pozwalający osiągnąć ich maksymalną wydajność;

c) Zaimplementowanie nowych procedur (niestosowanych dotychczas na rynku docelowym dla
projektu) poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu regeneracji wkładów filtracyjnych w
odpylaniu workowym stosowanym w kotłach ciepłowniczych WR-10 i WR-5 (obecnie
najpopularniejszych);

d) Zastosowanie dedykowanego oprogramowania samouczącego się, które wykaże zdolność
adaptacji do zmiennych warunków pracy kotła celem osiągniecia zwiększenia efektywności układu
filtracji spalin i obniżenia emisji pyłu do środowiska.

Realizacja projektu została zakończona, efektem czego powstało oprogramowanie AERO BOST.

https://aero-system.pl/aero-bost/

Wszelkie pytania dotyczące zakupu i konfiguracji systemu Aero Bost prosimy kierować na biuro@aero-system.pl

 

 

 

projektowanie instalacji przemysłowych