STRONA GŁÓWNA 9 DOTACJE UE

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Nazwa beneficjenta: AERO SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Tytuł projektu: Innowacyjny proces regeneracji wkładów filtracyjnych w odpylaniu workowym stosowanym w kotłach ciepłowniczych WR-10 i WR-25 realizowany przez zaawansowane oprogramowanie adaptacyjne do zmiennych warunków pracy kotłów, celem osiągnięcia zwiększenia efektywności układu filtracji spalin i obniżenia emisji pyłu do środowiska w Polskich Ciepłowniach.

 

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Okres realizacji: 2019-09-01 – 2021-08-31

 

Wydatki poniesione przez AERO SYSTEM: 1.407.000,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 987.562,00 zł

 

Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie i komercjalizacja oprogramowania AERO BOST do zwiększenia efektywności instalacji odpylania, efektem czego możliwe będzie zmniejszenie emisji pyłów do atmosferty.

AKTUALNOŚCI

W dniu 04-12-2019 r. AERO SYSTEM Sp. Z o.o. Rozpoczęła procedurę rozeznania rynku w przedmiocie zebranie ofert cenowych na dostawę 5 sztuk komputerów przenośnych typu laptop (Kod CPV:30213100-6 – komputery przenośnie) o parametrach zgodnych bądź wyższych (nie gorszych niż) od przedstawionych poniżej:

Ekran 15 cali
Pamięć 16Gb
Dysk 512GB SSD
Rozdzielczość min 1980×1080
Procesor Intel Core i7
System operacyjny Windows 10
Oferta powinna zawierać dodatkowo:
Komputery zakupione na podstawie faktury VAT 23%
Termin ważności oferty 90 dni z możliwością zakupu sprzętu w dwóch turach
Termin dostawy do 7 dni od zamówienia
Oferty proszę przesłać na adres biuro@aero-system.pl najpóźniej do dnia 11-12-2019 r do godz  23:59.

W dniu 12.12.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: Xlap24.pl – Sklep komputerowy z dnia 10.12.2019 r. na kwotę 20 995 zł brutto.

W dniu 24-02-2020 r. AERO SYSTEM Sp. z o.o. rozpoczęła procedurę
rozeznania rynku w przedmiocie zebranie ofert cenowych na dostawę
oprogramowania do archiwizacji danych (Kod CPV: 48900000-7 ; Różne
pakiety oprogramowania i systemy komputerowe) o parametrach zgodnych
bądź wyższych (nie gorszych niż) od przedstawionych poniżej:
Licencja klasy SCADA do archiwizowania i wizualizacji pracy instalacji
Obsługa minimum 1024 zmienne procesowe
Moduł archiwizacji
Serwer SQL
Obsługa sterowników SIEMENS, OMRON, Allan Bradley, Mitsubishi
Możliwość tworzenia trendów on line oraz danych zarchiwizowanych
Oferta powinna zawierać dodatkowo:
Oprogramowanie zakupione na podstawie faktury VAT 23%
Termin ważności oferty 90 dni.
Termin dostawy do 7 dni od zamówienia
Oferty proszę przesłać na adres biuro@aero-system.pl najpóźniej do dnia
02-03-2020 r do godz  12.00

W dniu 02.03.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: Askom z Gliwic na kwotę 16 451,25 zł brutto.

W dniu 24-02-2020 r. AERO SYSTEM Sp. z o.o. rozpoczyna procedurę rozeznania rynku w przedmiocie zebranie ofert cenowych na dostawę:

1.Szafa sterownicza (5 szt.) (Kod CPV: 31213300-5 => Szafa kablowa):

Specyfikacja kosztu o parametrach zgodnych bądź wyższych (nie gorszych niż) od przedstawionych poniżej:

Projekt techniczny szafki.

– Obudowa malowana proszkowo.

– Separatory sygnału 4..20mA szt 4

– Zabezpieczenie nadmiarowo prądowe szt 2

– Zasilacz 24V szt 1

– Modem LTE to transmisji danych  szt 1

– Okablowanie pomiędzy pyłomierzem a zaciskami separatora

–  Koryta kablowe w wymaganej ilości

– Lampki kontrolne potwierdzające poprawną pracę pyłomierza.

– Sterownik Siemens S7-1200 do odczytywania wszystkich parametrów pracy instalacji odpylania

 

Oferty powinny zawierać dodatkowo:
Aparatura zakupiona na podstawie faktury VAT 23%
Termin ważności oferty 90 dni.
Oferty proszę przesłać na adres biuro@aero-system.pl najpóźniej do dnia 02-03-2020 r do godz  12.00

Przełożono termin składania ofert do 06-03-2020 do godziny 12.00

Przełożono termin składania ofert do 13-03-2020 do godziny 12.00

 

 

 

2. Pyłomierz o dokładności do 1 mg/nm3 (1 szt.) (Kod CPV: 38341500-2 => Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia):

Specyfikacja kosztu o parametrach zgodnych bądź wyższych (nie gorszych niż) od przedstawionych poniżej:

– Metoda pomiarowa: Odbicie zwrotne wiązki laserowej (rozproszenie wiązki laserowej)

– Źródło światła: Dioda laserowa 1mW 660nm laser klasa 3A

– Zakresy pomiarowe: pomiędzy 1mg/Nm3 a 10g/Nm3, przełączalne definiowane przez użytkownika

– Liniowość: < 0,5% zakresu

– Średni czas życia diody: ok. 3 – 5 lat

– Wyjście analogowe: 4-20mA

– Wyjście cyfrowe: RS 485 lub RS 422 (protokół ModBus)

– Zakres temperatury otoczenia: -25 do 55°C

– Ochrona układu optycznego: system dmuchawy (nadciśnienie)

– Sygnalizacja uszkodzenia przekaźnika

– Obudowa: poliuretan

– Wymiary: 230x220x290 mm

– Ochrona: IP65

– Zasilanie: 230 V / 50 Hz

– Pobór mocy: 20 VA

 

Oferty powinny zawierać dodatkowo:
Aparatura zakupiona na podstawie faktury VAT 23%
Termin ważności oferty 90 dni.
Oferty proszę przesłać na adres biuro@aero-system.pl najpóźniej do dnia 02-03-2020 r do godz  12.00

Przełożono termin składania ofert do 06-03-2020 do godziny 12.00

Przełożono termin składania ofert do 13-03-2020 do godziny 12.00

W dniu 13.03.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę szafek sterowniczych, firmy: Bizert na kwotę brutto 35.670 zł

W dniu 13.03.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę pyłomierza firmy OMC Envag na kwotę 12.300 euro brutto.

W dniu 17-07-2020 r. AERO SYSTEM Sp. z o.o. rozpoczęła procedurę w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w przedmiocie zamówienia:
Wykonanie usług/prac badawczo-rozwojowych związanych z układem oczyszczania spalin kotłowych.

Sygnatura postępowania: Zapytanie ofertowe nr 01/2020 z dnia 17.07.2020

Szczegółowe informacje w zakresie postępowania w trybie zapytania ofertowego zamieszczono na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254486

Ofertę należy złożyć najpóźniej do końca dnia 28.07.2020 (tj. godz. 23:59).
Oferty złożone po terminie ich składania zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Brak ofert.

W dniu 30-07-2020 r. AERO SYSTEM Sp. z o.o. rozpoczęła procedurę w
trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w
przedmiocie zamówienia:
Wykonanie usług/prac badawczo-rozwojowych związanych z układem
oczyszczania spalin kotłowych.
Sygnatura postępowania: Zapytanie ofertowe nr 02/2020 z dnia 30.07.2020
Szczegółowe informacje w zakresie postępowania w trybie zapytania
ofertowego zamieszczono na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1

256595

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu, najpóźniej do końca dnia
06.08.2020 (tj. godz. 23:59). Oferty złożone po terminie ich składania
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Brak ofert.

W dniu 10-08-2020 r. AERO SYSTEM Sp. z o.o. rozpoczęła procedurę w
trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w
przedmiocie zamówienia:
Wykonanie usług/prac badawczo-rozwojowych związanych z układem
oczyszczania spalin kotłowych.
Sygnatura postępowania: Zapytanie ofertowe nr 03/2020 z dnia 10.08.2020
Szczegółowe informacje w zakresie postępowania w trybie zapytania
ofertowego zamieszczono na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicatio

n/view/1257991#

Ofertę należy złożyć najpóźniej do końca dnia 17.08.2020 (tj. godz. 23:59).
Oferty złożone po terminie ich składania zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia.

Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrany wykonawca: BIZERT Janusz Kurębski,
adres: Zemborzyce Podleśne 27D, 20-515 Lublin,
Data wpłynięcia oferty: 17.08.2020 godz. 17:47,
cena oferty: 55 100,00 zł netto 

Zakończenie realizacji projektu: 2021-08-31
Rezultaty projektu badawczo-rozwojowego:

Efektem projektu jest innowacyjny proces regeneracji
wkładów filtracyjnych w odpylaniu workowym stosowanym w kotłach ciepłowniczych WR-10 i WR-5.
Potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana
w przewidywanych dla niej warunkach. System automatycznie zmienia ilość cykli regeneracji skalując
w dół jego ilość celem zwiększenia różnicy ciśnienia w komorach i obniżaniem poziomu emisji, w
momencie przekroczenia wartości korygowanej ciśnienia następuje zwiększenie ilości cyklów
regeneracji i obserwowany jest dryf wartość i dP. Zapis wideo wskazuje aktualną wartość emisji
zmierzoną w mg/m3 oraz wynik optymalizacji, czyli stosunek wartości zmierzonej poziomu emisji
obecnego systemu do wartości emisji przy działaniu AERO BOST.

Cechy rezultatów projektu:
a) Bieżąca analiza pracy instalacji odpylania przemysłowych kotłów węglowych o mocach od 2,5 do
25 MW, ze szczególną koncentracją na ciepłownie miejskie;

b) System wspomagania zarządzania infrastrukturą ciepłowni, a w szczególności dobór optymalnych
parametrów pracy odpylaczy, w sposób pozwalający osiągnąć ich maksymalną wydajność;

c) Zaimplementowanie nowych procedur (niestosowanych dotychczas na rynku docelowym dla
projektu) poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu regeneracji wkładów filtracyjnych w
odpylaniu workowym stosowanym w kotłach ciepłowniczych WR-10 i WR-5 (obecnie
najpopularniejszych);

d) Zastosowanie dedykowanego oprogramowania samouczącego się, które wykaże zdolność
adaptacji do zmiennych warunków pracy kotła celem osiągniecia zwiększenia efektywności układu
filtracji spalin i obniżenia emisji pyłu do środowiska.

 

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781