STRONA GŁÓWNA 9 Serwis Instalacji

SERWIS INSTALACJI

Budując instalacje procesowe, dbamy nie tylko o jakość, ale również o serwis i pomoc w eksploatacji. Prowadzimy serwis pomp, serwis zaworów, filtrów oraz osprzętu podlegającego eksploatacji. W ramach serwisów pogwarancyjnych wykonujemy diagnostykę i usuwanie usterek, czyszczenie rurociągów, zbiorników, wymianę pomp i zaworów.

 

Zakres prac serwisowych

 

– Diagnostyka i usuwanie awarii na linii procesowej.

– Rozbudowa istniejących programów sterowania, wizualizacji procesów i raportowania.

– Wymiana uszczelnień w pompach, zaworach i elementach linii technologicznych.

– Modernizacje istniejących instalacji, dobudowa rurociągów z mediami, zmiany technologiczne.

– Audyty energetyczne.

– Dostosowanie instalacji procesowych do wymagań dyrektywy maszynowej.

– Certyfikacja i znakowanie CE również dla linii technologiczych w skład których wchodzą urządzenia z poza krajów UE.

– Badania i pomiary.

– Okresowe przeglądy urządzeń ciśnieniowych, dopuszczenia do eksploatacji przy udziale strony trzeciej.

Zaleca się aby co 2 lata każda pracująca instalacja procesowa przeszła pełny serwis. W ramach takiego serwisu sprawdzamy stan wszelkich elementów zużywających się, takich jak uszczelki, łożyska, paski. Wykonujemy również pomiary szczelności, przeglądy pomp i zaworów, co daje nam gwarancję, że przez kolejne 2 lata linie procesowe działać będą w sposób bezpieczny i niezawodny.

KONTAKT

 

Aero System Sp. zoo - Generalny Wykonawca Inwestycji Przemysłowych
ul. Kłodnicka 66  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

 

 

generalny wykonawca inwestycji przemysłowych

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781

projektowanie instalacji przemysłowych