ZBIORNIKI MAGAZYNOWE

 

Firma Aero System buduje zbiorniki magazynowe i zbiorniki technologiczne do rozładunku cystern i magazynowania płynnych towarów niebezpiecznych, które używane są do produkcji w zakładach przemysłowych. Magazynowanie płynnych towarów niebezpiecznych, podlega wymaganiom prawnym Urzędu Dozoru Technicznego. Zbiorniki rejestrujemy w lokalnej jednostce UDT jako zbiorniki dozorowe. Wykonywane są w technologii dwupłaszczowej z kontrolą rozszczelnienia, bądź stawiane w wannie ociekowej, aby zabezpieczyć teren magazynowania przed emisją do wód gruntowych w momencie rozszczelnienia. Jeśli surowiec w zbiorniku powinien być grzany bądź chłodzony, stosujemy wężownice lub ścianki pilow-plate oraz izolację. Dostarczamy zbiorniki magazynowe do budowanych przez nas linii technologicznych, zarówno ze stali czarnej jak również ANSI 316L. Do magazynowania mediów żrących, dostarczamy specjalistyczne zbiorniki tworzywowe, ponieważ materiał ten jest najbardziej odporny na środowisko chemiczne (kwasy, ługi)

Technologie wykonania zbiorników magazynowych:

– Zbiorniki magazynowe dwupłaszczowe
– Zbiorniki ciśnieniowe dozorowe UDT
– Zbiorniki do magazynowania towarów niebezpiecznych, dozorowe UDT
– Zbiorniki magazynowe podziemne ze zbrojeniem fundamentowym
– Zbiorniki magazynowe naziemne stojące
– Silosy z systemem naważania
– Silosy z systemem aeracji

Dostarczamy zbiorniki magazynowe i zbiorniki przemysłowe na takie media jak:

Media chemiczne
– Zbiorniki na paliwa płynne
– Zbiorniki na alkohole, rozpuszczalniki
 Zbiorniki magazynowe na metanol i etanol
– Zbiorniki magazynowe na ług sodowy
– Zbiorniki magazynowe na kwas siarkowy i azotowy
– Zbiorniki technologiczne i zbiorniki stalowe
– Silosy na cement
– Silosy na granulat
– Zbiorniki magazynowe na poliole i izocyjaniany

Media spożywcze
– Zbiorniki magazynowe na olej
– Silosy na mąkę
– Zbiorniki magazynowe na czekoladę
– Zbiorniki magazynowe na alkohol
– Zbiorniki magazynowe na ług sodowy

W przemyśle nie wszystkie surowce wymagają stosowania stali kwasoodpornej, wtedy dostarczamy zbiorniki ze stali czarnej, których koszt wykonania jest niższy. Posiadamy ekipę izolerów którzy wykonają izolację cieplną zbiorników w sposób estetyczny oraz pozostawiając swobodny dostęp do elementów eksploatacyjnych. Zbiorniki podziemne wyposażamy w ochronę katodową oraz automatykę do kontroli rozszczelnienia międzypłaszczowego.
W ramach Generalnego Wykonawstwa, budujemy również bazy magazynowe „pod klucz” oraz linie technologiczne do produkcji chemii.

Budujemy magazyny surowców płynnych w kolejnych etapach:

– Wykonanie dokumentacji projektowej zbiorników magazynowych
– Uzgodnienie dokumentacji w wymaganych jednostkach urzędowych
– Wykonanie fundamentów i wanien ociekowych
– Budowa konstrukcji i estakad dla rurociągów
– Dostawa i posadowienie zbiorników magazynowych
– Wykonanie pomostów dostępowych
– Montaż instalacji technologicznej
– Montaż instalacji automatyki
– Montaż kabli grzewczych i izolacji
– Montaż stacji UNO
– Dopuszczenie do eksploatacji zbiornika w UDT
– Dopuszczenie do eksplantacji stacji UNO w TDT

Dodatkowe wyposażenie zbiorników magazynowych:

Zbiornik magazynowy wyposażamy w dodatkowe wyposażenie w zależności od potrzeb pracującej instalacji
– Właz rewizyjny ze schodkami
– Fundament balastowy
– Detektor rozszczelnienia zbiornika
– Czujnik poziomu min, max
– Czujnik poziomu napełnienia radarowy
– Zawory oddechowe
– Zestaw pompowy
– Filtr

Zbiornik magazynowy, zbiorniki przemysłowe i silosy produkujemy dla zakładów przemysłowych gdzie pełnią rolę bufora na linii procesowej. Budowę zbiornika, rozpoczynamy od wykonania obliczeń wytrzymałościowych w celu dobrania grubości ścianki oraz wykonania projektu fundamentów i wsporników. Na podstawie karty charakterystyki produktu jaki będzie magazynowany w zbiorniku, dobieramy właściwy materiał do budowy zbiornika. W zależności od potrzeb, do zbiorników projektuje się elementy dodatkowe, takie jak króćce do podpięcia armatury, aparatury pomiarowej, włazy rewizyjne, klapy zasypowe oraz pomost dostępowy. Częstym pytaniem z jakim się spotykamy u inwestora jest “czy budować zbiornik naziemny czy podziemny?”.
Niema jednej odpowiedzi, ponieważ to zależy od sytuacji. Jeśli inwestorowi zależy na oszczędności miejsca w zakładzie produkcyjnym, rekomendujemy zakup zbiornika magazynowego podziemnego. W przypadku gdy mamy do dyspozycji sporo miejsca, jako producent stawiamy zbiorniki stalowe naziemne. Jeżeli chcemy utrzymać w zbiorniku stałą temperaturę przez cały rok, bez konieczności sezonowego ogrzewania bądź chłodzenia medium, rekomendujemy zbiorniki magazynowe podziemne lub zakopcowane.

Zbiorniki magazynowe FAQ

Jakie techniki są stosowane do składowania niebezpiecznych płynnych towarów przez firmę Aero System?

Firma Aero System wykorzystuje różnorodne metody, takie jak dwupłaszczowe zbiorniki magazynowe, ciśnieniowe dozorowe UDT, podziemne zbiorniki stalowe z zbrojeniem fundamentowym, zbiorniki technologiczne naziemne, silosy z systemem naważania oraz silosy z systemem aeracji.

Jakie substancje są przechowywane w zbiornikach dostarczanych przez firmę Aero System?

Firma Aero System dostarcza zbiorniki do przechowywania różnych substancji, takich jak substancje chemiczne (paliwa płynne, alkohole, kwas siarkowy, cement) oraz substancje spożywcze (olej, mąka, czekolada).

W jaki sposób producent Aero System buduje zbiornik magazynowy?

Budowa zbiorników magazynowych przez firmę Aero System obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji w odpowiednich instytucjach, budowę fundamentów i wanien ociekowych, montaż konstrukcji i estakad dla rurociągów, dostawę i umieszczenie zbiorników, instalację technologiczną i automatykę, montaż kabli grzewczych i izolację, montaż stacji UNO oraz uzyskanie zatwierdzenia zbiornika do eksploatacji w UDT i inspekcji stacji UNO w TDT.

Jakie dodatkowe elementy są dostępne dla zbiorników magazynowych dostarczanych przez firmę Aero System?

Zbiornik magazynowy jest wyposażony w różnorodne dodatkowe elementy zależnie od potrzeb, takie jak włazy rewizyjne z drabinkami, fundamenty balastowe, detektory rozszczelnienia zbiornika, czujniki poziomu min. i max., czujniki poziomu napełnienia radarowe, zawory oddechowe, zestawy pompowe i filtry.

4.5/5 - (6 votes)

zbiorniki magazynowe

projektowanie instalacji przemysłowych