ZBIORNIKI NA ETANOL

Zbiorniki przemysłowe z paszportem UDT służą do magazynowania surowców które sklasyfikowane zostały jako materiały niebezpieczne (palne, żrące, trujące) Jednym z takich materiałów jest często spotykany w przemyśle etanol lub metanol. Baza magazynowa na materiały niebezpieczne rejestrowana jest w jednostce lokalnej UDT i musi spełnić szereg wymagań technicznych aby została dopuszczona do użytkowania. Od wielu lat realizujemy projekty budowania zbiorników na etanol wraz z całą infrastrukturą zabezpieczającą, taką jak wanny rozlewowe, automatyka zabezpieczająca, czujniki emisji oraz rurociągi doprowadzające surowiec do mieszalników. Zbiorniki na etanol budujemy ze stali 304 w wykonaniu jedno lub dwu płaszczowym. Budujemy również zbiorniki podziemne, wyposażone w ochronę katodową oraz system nadciśnieniowego wypychania atmosferą ochronną, co niweluje ryzyko kawitacji i zwiększa żywotność pracujących pomp.

 

 

Projektujemy i budujemy zbiorniki na etanol:

– Zbiorniki ciśnieniowe
– Zbiorniki przemysłowe z izolacją termiczną
– Zbiorniki z płaszczem grzewczym
– Zbiorniki przemysłowe z obiegiem cyrkulacyjnym
– Zbiorniki magazynowe, podziemne

 

Dostarczamy zbiorniki przemysłowe na takie media jak:

Media chemiczne
– Zbiorniki na paliwa płynne
– Zbiorniki na alkohole, rozpuszczalniki
– Zbiorniki na metanol i etanol
– Zbiorniki na MDI, DME
– Zbiorniki na kwas siarkowy i azotowy
– Zbiorniki na poliole i izocyjaniany

Media spożywcze
– Zbiorniki przemysłowe na olej
– Silosy na mąkę
– Zbiorniki przemysłowe na czekoladę
– Zbiorniki na alkohol
– Zbiorniki na ług sodowy

 

 

Realizujemy kompleksowe prace w kolejnych etapach:

 

– Wykonanie dokumentacji projektowej zbiorników na etanol
– Uzgodnienie dokumentacji w UDT
– Wykonanie fundamentów i wanien ociekowych
– Dostawa i posadowienie zbiorników magazynowych
– Montaż instalacji oddechowej 
– Montaż instalacji wachadła gazowego
– Montaż instalacji automatyki
– Montaż kabli grzewczych i izolacji
– Montaż stacji UNO
– Dopuszczenie do eksploatacji bazy w UDT
– Dopuszczenie do eksplantacji stacji UNO w TDT

projektowanie instalacji przemysłowych