ZBIORNIKI PRZEMYSŁOWE

W przemyśle, zbiorniki wielkogabarytowe używane są do magazynowania, transportowania lub przeprowadzania procesów technologicznych. Pojemność zbiorników mieści się w zakresie od kilkuset litrów do nawet kilkuset m3. Zbiorniki wykonujemy ze stali,  tworzyw lub betonu w zależności od magazynowanego medium. Najczęściej użytkowane przemysłowe zbiorniki magazynowe mają pojemność 40m3 ponieważ jest to pojemność cysterny kołowej, którą możemy transportować i uzupełniać zbiorniki magazynowe.

Projektujemy i budujemy zbiorniki przemysłowe ze stali kwasoodpornej 316L. Wykonujemy zbiorniki na media spożywcze i chemiczne. Oprócz typowych zbiorników magazynowych wykonujemy również zbiorniki przemysłowe w wykonaniu specjalnym. z dodatkowym wyposażeniem.

 

Dostarczamy zbiorniki przemysłowe:

– Zbiorniki ciśnieniowe
– Zbiorniki przemysłowe z izolacją termiczną
– Zbiorniki z płaszczem pillow plate
– Zbiorniki z wężownicą
– Zbiorniki przemysłowe z obiegiem cyrkulacyjnym
– Zbiorniki magazynowe, podziemne

 

Dostarczamy zbiorniki przemysłowe na takie media jak:

Media chemiczne
– Zbiorniki na paliwa płynne
– Zbiorniki na alkohole, rozpuszczalniki
– Zbiorniki na metanol i etanol
– Zbiorniki na ług sodowy
– Zbiorniki na kwas siarkowy i azotowy
Zbiorniki na poliole i izocyjaniany

Media spożywcze
– Zbiorniki przemysłowe na olej
– Silosy na mąkę
– Zbiorniki przemysłowe na czekoladę
– Zbiorniki na alkohol
– Zbiorniki na ług sodowy

 

 

Realizujemy kompleksowe prace w kolejnych etapach:

 

– Wykonanie dokumentacji projektowej zbiorników
– Uzgodnienie dokumentacji w wymaganych jednostkach urzędowych
– Wylanie fundamentów i wanien ociekowych
– Budowa dróg komunikacyjnych
– Dostawa i posadowienie zbiorników przemysłowych
– Wykonanie pomostów dostępowych
– Montaż instalacji technologicznej
– Montaż instalacji automatyki
– Montaż kabli grzewczych i izolacji
– Montaż stacji UNO
– Dopuszczenie do eksploatacji bazy w UDT
– Dopuszczenie do eksplantacji stacji UNO w TDT

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781