instalacje amoniaku

Amoniak jest gazem bezbarwnym, lżejszym od powietrza, więc po uwolnieniu do atmosfery unosi się do góry. Jest wyczuwalny w powietrzu przy bardzo niskim stężeniu i posiada charakterystyczny, ostry, gryzący zapach. Jest gazem toksycznym który stwarza zagrożenie utraty zdrowia i życia, przy stężeniu powyżej  3500-5000 ppm. Gaz ten ma szerokie zastosowanie w przemyśle przy produkcji nawozów sztucznych, otrzymywaniu kwasu azotowego, a także przy produkcji węglanu sodu (tzw. sody amoniakalnej). Używany jest również przy wytwarzaniu syntetycznych tkanin, cyjanowodoru czy materiałów wybuchowych. Projektując instalacje amoniaku, wpierw wykonujemy dogłębną analizę ryzyka. Kolejny krok prac projektowych to stworzenie schematu P&ID wraz z systemami zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wyciekiem i możliwością narażenia ludzi na szkodliwe działanie amoniaku.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu instalacji amoniaku

– Zautomatyzowane bazy magazynowe na amoniak, zapewniające ciągłość produkcji nawet podczas tankowania czy wymiany butli
– Kontenerowe magazyny amoniaku
– Dwupłaszczowe instalacje amoniaku z kontrolą rozszczelnienia
– Redundantne stacje rozprężania amoniaku z zabezpieczeniem przez zamarzaniem
– Rurociągi grzewcze do amoniaku
– Nadrzędne systemy sterownia oparte o sterowniki SIEMENS oraz systemy wizualizacji SCADA

 

Budujemy instalacje w kolejnych etapach

– Analiza ryzyka planowanej instalacji
– Schemat funkcjonalny P&ID
– Wykonanie projektu 3D instalacji amoniaku
– Dobór i montaż aparatury zabezpieczającej i pomiarowej
– Nadzór inżynierski technologa spawalnika nad grupą spawaczy
– Montaż wsporników, estakad, pomostów roboczych, schodów
– Spawanie rurociągów
– Montaż kabli grzewczych i izolacji na stacjach redukcyjnych
– Prześwietlanie spawów i wykonanie pełnej dokumentacji. jakościowej
– Wykonanie prób ciśnieniowych
– Odbiór instalacji w lokalnej jednostce UDT

Wybudowanie instalacji amoniaku poprzedzone jest stworzeniem pełnej dokumentacji, wraz systemem zabezpieczeń przed rozszczelnieniem i nie kontrolowaną emisją. Stosujemy sprawdzonych dostawców aparatury dedykowanych do instalacji amoniaku, aby mieć pewność, że cała instalacja będzie działać w sposób bezpieczny i niezawodny.

projektowanie instalacji przemysłowych