Instalacje wodoru

Przemysłowe instalacje wodoru budujemy na liniach produkcyjnych które używają ten gaz do procesów technologicznych. Ponieważ wodór jest gazem palnym i wybuchowym, instalacja musi spełnić szereg wymagań technicznych, które należy uwzględnić na etapie projektowania, uzgodnień oraz montażu samej instalacji.

Technologiczne i pożarowe ryzyka związane z realizacją instalacji wodorowych:

W ramach analizy kluczowych czynników ryzyka i wymaganych działań mitygujących przeprowadzamy analizę bezpieczeństwa procesowego, w tym poważnej awarii oraz ryzyka ekologicznego.
W celu przeprowadzenia  analizy i oceny zagrożeń (HAZID) tworzymy wstępny projekt technologiczny z matrycą ryzyk i systemami zabezpieczeń.
Celem badania jest zidentyfikowanie i opisanie potencjalnych zagrożeń oraz problemów, które mogą wystąpić w instalacji wodorowej. Ze względu na koncepcyjny charakter projektu analiza taka bazuje na wstępnym określeniu możliwych zdarzeń niebezpiecznych związanych z funkcjonowaniem projektowanego obiektu technicznego. Analiza tego typu pozwala m.in. na znalezienie przyczyn wystąpienia zidentyfikowanych zdarzeń oraz oszacowanie ich możliwych skutków, określenie planowanych zabezpieczeń (lub rekomendowanie nowych) związanych z zapobieganiem oraz ograniczaniem wystąpienia zidentyfikowanych zdarzeń.
Wyniki tego typu analizy stanowią bazę do przeprowadzenia dalszych analiz bezpieczeństwa, które przeprowadzone będą w fazie projektowania badanej instalacji.
Działamy od wykonania opracowania dokumentu analizy ryzyka, następnie wykonanie wielobranżowego projektu technicznego, przez zatwierdzenie dokumentacji w UDT, dostawy zbiorników, po wykonanie montażu i uruchomienia instalacji.

 

 

Budujemy instalacje wodorowe w etapach

–Analiza ryzyka z wyborem technologii wielopoziomowego zabezpieczenia
– Projekt P&ID instalacji wodoru z doborem aparatury
– Wykonanie projektu 3D rurociągów wodoru
– Dobór i montaż aparatury zabezpieczającej i pomiarowej
– Nadzór inżynierski technologa spawalnika nad grupą spawaczy
– Montaż wsporników, estakad, pomostów roboczych, schodów
– Spawanie rurociągów wodoru
– Montaż kabli grzewczych i izolacji na stacjach redukcyjnych
– Prześwietlanie spawów i wykonanie pełnej dokumentacji. jakościowej
– Wykonanie prób ciśnieniowych
– Odbiór instalacji w lokalnej jednostce UDT
– Uruchomienie instalacji wodoru wraz z systami automatyki zabezpieczającej

Wybudowanie instalacji wodoru poprzedzone jest stworzeniem dokumentacji, w ramach której wykonujemy analizę ryzyka i projekt wielo-poziomowego systemu zabezpieczeń przed rozszczelnieniem i nie kontrolowaną emisją. Stosujemy sprawdzonych dostawców aparatury dedykowanych do budowy instalacji wodoru, aby mieć pewność, że będzie ona działać w sposób bezpieczny i niezawodny. Instalacje wodoru wykonane przez AERO SYSTEM, pracują w wielu przemysłowych w Polsce.

Instalacje wodoru FAQ

Jakie zagrożenia związane z instalacjami wodorowymi bierze pod uwagę firma AERO SYSTEM?

Firma AERO SYSTEM przeprowadza analizę bezpieczeństwa procesowego oraz ocenę ryzyka ekologicznego i poważnych awarii związanych z instalacjami wodorowymi. Na podstawie tych analiz tworzy projekt technologiczny z matrycą ryzyka i systemami zabezpieczeń, których celem jest minimalizacja ryzyka i zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania instalacji.

Jakie etapy obejmuje proces budowy instalacji wodorowych przez firmę AERO SYSTEM?

Budowa instalacji wodorowych przez firmę AERO SYSTEM składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się od analizy ryzyka i wyboru technologii wielopoziomowego zabezpieczenia. Następnie opracowywany jest projekt P&ID instalacji wodoru, wraz z doborem odpowiedniej aparatury. Kolejne etapy to wykonanie projektu 3D rurociągów wodorowych, dobór i montaż aparatury zabezpieczającej i pomiarowej, nadzór inżyniera spawalnika nad grupą spawaczy, montaż konstrukcji wsporników i schodów, spawanie rurociągów, instalacja kabli grzewczych i izolacji, przeprowadzenie testów ciśnieniowych, odbiór instalacji przez lokalną jednostkę UDT oraz uruchomienie instalacji wraz z systemami automatyki zabezpieczającej.

Jak firma AERO SYSTEM dba o bezpieczeństwo instalacji wodorowych?

Firma AERO SYSTEM skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności instalacji wodorowych poprzez przeprowadzenie analizy ryzyka, odpowiedni dobór technologii zabezpieczeń oraz korzystanie z renomowanych dostawców aparatury dedykowanej do budowy instalacji wodorowych. Te działania mają na celu zapewnienie, że instalacje będą funkcjonować w sposób bezpieczny i niezawodny.

Jakie są osiągnięcia firmy AERO SYSTEM w dziedzinie budowy instalacji wodorowych?

Instalacje wodorowe wykonane przez firmę AERO SYSTEM są w użyciu w wielu zakładach przemysłowych w Polsce. Firma posiada bogate doświadczenie w budowie instalacji wodorowych i ma udokumentowane sukcesy w dostarczaniu bezpiecznych rozwiązań dla różnych branż przemysłowych w kraju.

5/5 - (8 votes)
instalacje wodoru

projektowanie instalacji przemysłowych