STRONA GŁÓWNA 9 Instalacje technologiczne

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Firma AERO SYSTEM zajmuje się kompleksowo projektowaniem i budowaniem instalacji technologicznych i linii produkcyjnych w zakładach chemicznych i spożywczych. Budujemy instalacje technologiczne do produkowania i przetwarzania materiałów, które wymagają użycia surowców zakwalifikowanych jako towary niebezpieczne.

Do grupy towarów niebezpiecznych należą m.in ciekłe, zapalne przez co są objęte wymaganiem dyrektywy Atex. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i uzgadnianiu z urzędami naszej dokumentacji, oraz w wykonawstwie i certyfikacji EX budowanych przez nas obiektów.

Instalacje technologiczne projektujemy z wykorzystaniem dedykowanych materiałów do wymogów technologii i samych procesów.
Korzystamy z takich materiałów jak tytan, stale wysokostopowe, tworzywa i teflon. Do produkcji bądź przetwarzania surowców żrących typu zasady, kwasy, budujemy instalacje technologiczne tworzywowe z materiałów indywidualnie dobieranych.

Budowa instalacji technologicznych często wymaga uzgodnienia dokumentacji w  jednostkach urzędowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z sprawnym uzgadnianiu dokumentacji a następnie na dopuszczaniu do eksploatacji wybudowanej instalacji technologicznej. Budujemy kompletne instalacje technologiczne, łącznie z pracami około technologicznymi, takimi jak doprowadzenie mediów, instalacji wentylacji i automatyki.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 

– Wielobranżowe projektowanie instalacji technologicznych

– Wanny ociekowe

– Hale przemysłowe i wiaty magazynowe

– Dostawa i montaż zbiorników magazynowych

– Dostawa i montaż mieszalników

– Spawanie rurociągów

– Montaż instalacji elektrycznych i automatyki

– Uzyskanie zatwierdzeń dokumentacji w wymaganych jednostkach urzędowych (UDT, TDT, WIOŚ) oraz uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji

 

 

W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH BUDUJEMY:

 

– Magazyny EX, zaplecza techniczne z płyt warstwowych

– Instalacje technologiczne dla stref zagrożonych wybuchem EX, wg dyrektywy ATEX

– Instalacje technologiczne do produkcji chemicznej: kwasy, poliole, paliwa, rozpuszczalniki, tynki, farby

– Instalacje technologiczne do produkcji spożywczej: napoje, ciasta, polewy, alkohole, oleje

– Dostawy i montaż zbiorników, mieszalników i reaktorów

– Rurociągi ze stali nierdzewnej oraz tworzyw zgodne z dyrektywą PED (Pressure Equipment Directive)

– Przemysłowe kotłownie parowe

– Instalacje gazów technicznych, tlen, azot, wodór, argon, CO2

– Instalacje chłodnicze – freon, amoniak, CO2, glikol

– Stacje UNO na media niebezpieczne podlegające pod TDT (Transportowy Dozór Techniczny)