INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Przemysłowe instalacje technologiczne, używane są do transportowania, rozlewania lub dozowania surowców płynnych ze zbiorników magazynowych.
Instalacje produkcyjne w których oprócz samego transportowania surowców, zachodzą również reakcje termiczne lub chemiczne to instalacje procesowe.
Firma AERO SYSTEM zajmuje się kompleksowo projektowaniem i budowaniem zarówno instalacji technologicznych jak również instalacji procesowych. Budujemy instalacje technologiczne do produkowania i przetwarzania materiałów, które wymagają użycia surowców zakwalifikowanych jako towary niebezpieczne ponieważ zespół projektowy posiada w tym zakresie największe doświadczenie.

Materiały ciekłe, zapalne są objęte wymaganiem dyrektywy Atex, ponieważ należą do grupy towarów niebezpiecznych . Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i uzgadnianiu z urzędami naszej dokumentacji, oraz w wykonawstwie i certyfikacji EX budowanych przez nas obiektów.

Instalacje technologiczne projektujemy z wykorzystaniem dedykowanych materiałów do wymogów technologii i samych procesów.
Korzystamy z takich materiałów jak stal nierdzewna, stal kwasoodporna, tworzywa, teflon. Do produkcji bądź przetwarzania surowców żrących typu ługi, kwasy, budujemy instalacje technologiczne tworzywowe z materiałów indywidualnie dobieranych.

Budowa instalacji technologicznych często wymaga uzgodnienia dokumentacji w  jednostkach urzędowych, ponieważ w tych instalacjach często używane są surowce podlegające pod wymagania przepisów prawnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z sprawnym uzgadnianiu dokumentacji a następnie na dopuszczaniu do eksploatacji wybudowanej instalacji technologicznej. Budujemy kompletne instalacje technologiczne, nie tylko w branży mechanicznej ale również z pracami około technologicznymi, takimi jak wykonanie konstrukcji, barierek, oświetlenia, pomostów dostępowych, doprowadzenie mediów, instalacji wentylacji i automatyki.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 

– Wielobranżowe projektowanie instalacji technologicznych
– Budowa wanien ociekowych
– Hale i wiaty magazynowe
– Dostawa i montaż zbiorników magazynowych i mieszalników przemysłowych
– Spawanie rurociągów w technologii TIG
– Montaż instalacji elektrycznych i automatyki
– Uzyskanie zatwierdzeń dokumentacji w wymaganych jednostkach urzędowych (UDT, TDT, WIOŚ) oraz uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji

 

BUDUJEMY INSTALACJE TECHNOLOGICZNE TAKIE JAK – Instalacje technologiczne do produkcji chemicznej: kwasy, poliole, paliwa, rozpuszczalniki, tynki, farby
– Dostawy i montaż zbiorników, mieszalników i reaktorów
– Instalacje technologiczne do produkcji spożywczej: napoje, ciasta, polewy, alkohole, oleje
– Układy transportu surowców w rurociągach dwupłaszczowych (grzanie lub chłodzenie surowca)
– Instalacje technologiczne dla stref zagrożonych wybuchem EX, wg dyrektywy ATEX
– Przemysłowe kotłownie parowe
– Instalacje gazów technicznych, tlen, azot, wodór, argon, CO2
– Stacje UNO na media niebezpieczne podlegające pod TDT (Transportowy Dozór Techniczny)
– Instalacje chłodnicze – freon, amoniak, CO2, glikol

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Ligocka 103. 40-568 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781