Strona główna  > Instalacje technologiczne

 

 

 

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

 

 

 

 

Firma AERO SYSTEM zajmuje się kompleksowo projektowaniem i budowaniem instalacji technologicznych i linii produkcyjnych w zakładach chemicznych i spożywczych.
Budujemy instalacje technologiczne do produkowania i przetwarzania materiałów, które wymagają użycia surowców zakwalifikowanych jako towary niebezpieczne. Do grupy towarów niebezpiecznych należą ciekłe, zapalne przez co są objęte wymaganiem dyrektywy Atex. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i uzgadnianiu z urzędami naszej dokumentacji, oraz w wykonawstwie i certyfikacji EX budowanych przez nas obiektów.

Instalacje technologiczne projektujemy z wykorzystaniem dedykowanych materiałów do wymogów technologii i samych procesów.
korzystamy z takich materiałów jak tytan, stale wysokostopowe, tworzywa i teflon. Do produkcji bądź przetwarzania surowców żrących typu zasad, kwasy, budujemy instalacje technologiczne tworzywowe z takich materiałów jak PEHD i PTFE.

Budowa instalacji technologicznych na media niebezpieczne wymaga uzgodnienia dokumentacji w  jednostkach urzędowych UDT i TDT)

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z sprawnym uzgadnianiu dokumentacji a następnie na dopuszczaniu do eksploatacji wybudowanej instalacji technologicznej.
Budujemy kompletne instalacje technologiczne, łącznie z pracami budowlanymi:

 

Zakres wykonywanych prac

 

– Wielobranżowe projektowanie instalacji technologicznych.

– Wanny ociekowe.

– Hale przemysłowe i wiaty magazynowe.

– Dostawa i montaż zbiorników magazynowych.

– Dostawa i montaż mieszalników.

– Spawanie rurociągów.

– Montaż instalacji elektrycznych i automatyki

– Uzyskanie zatwierdzeń dokumentacji w wymaganych jednostkach urzędowych (UDT, TDT, WIOŚ) oraz uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji.

 

 

W zakładach przemysłowych budujemy:

 

– Hale przemysłowe, magazyny, zaplecza biurowe i socjalne.

– Instalacje technologicznce dla stref zagrożonych wybuchem EX, wg dyrektywy ATEX.

– Instalacje technologiczne do produkcji chemicznej: kwasy, poliole, paliwa, rozpuszczalniki, tynki, farby.

– Instalacje technologiczne do produkcji spożywczej: napoje, ciasta, polewy, alkohole, oleje.

– Dostawy i montaż zbiorników, mieszalników i reaktorów.

– Rurociągi ze stali nierdzewnej oraz tworzyw zgodne z dyrektywą PED (Pressure Equipment Directive).

– Przemysłowe kotłownie parowe.

– Instalacje gazów technicznych, tlen, azot, wodór, argon, CO2.

– Instalacje chłodnicze – freon, amoniak, CO2, glikol.

– Stanowiska NO na media niebezpieczne podlegające pod TDT (Transportowy Dozór Techniczny).