LINIE TECHNOLOGICZNE DO CHEMII

 

Projektujemy i budujemy linie technologiczne do chemii przemysłowej, budowlanej i użytkowej.
Kontrakty realizujemy kompleksowo, od wykonania projektu wielobranżowego, poprzez dostawy zbiorników, silosów i urządzeń, następnie montaż mechaniczny i elektryczny po uruchomienie produkcji na zakładzie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu linii technologicznych do produkcji chemii przemysłowej, na bazie surowców palnych, takich jak aceton, etanol, MDI, izopropanol. W zakładach chemicznych, największy nacisk kładziemy na zapewnienie absolutnego bezpieczeństwa, zarówno ludzi jak i samej instalacji, dlatego każdy projekt linii technologicznej do produkcji surowców chemicznych, poprzedza analiza ryzyka oraz wybór technologii zabezpieczenia, przed skutkami niekontrolowanej emisji i błędów ludzkich. Budujemy bezpieczne instalacje do produkcji chemii pracujące w strefach EX.

 

Budujemy linie technologiczne do chemii:

 

Linie do produkcji polioli

– Instalacje do magazynowania i dozowania pentanu, jako uniepalniacza do pianki poliuretanowej

– Linie technologiczne do chemii budowlanej z naważaniem i dozowaniem materiałów sypkich

– Instalacje do roztwarzania oraz krystalizacji kwasów i ługów budowane z tworzywa 

– Linie do mieszania i oczyszczania rozpuszczalników

– Linie do produkcji farb i tynków

– Linie technologiczne do klejów

– Przemysłowe mieszalnie rozpuszczalników

– Stacje rozładunkowe, urządzenia NO podlegające pod TDT

– Linie technologiczne do mieszania chemii na surowce palne i wybuchowe w klasie EX I 

Linie technologiczne do chemii projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa - europejskich dyrektyw, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego. Posiadamy również doświadczenie w budowaniu instalacji chemicznych do mieszania i magazynowania surowców żrących, takich jak kwas siarkowy, dichloromentan, chlor, amoniak, czy inne niebezpieczne media wymagające stosowania specjalistycznej technologi wykonania oraz zabezpieczenia procesowego. Budujemy infrastrukturę towarzyszącą taką jak wanny ociekowe, absorbery, neutralizatory, podziemne zbiorniki awaryjnego rozlewu czy systemy gaśnicze. Używamy najnowszych technologii zabezpieczeniowych, aprobowanych w jednostkach urzędowych TDT, UDT, PSP, WIOŚ.

 

Przy budowie linii technologicznych stosujemy takie zabezpieczenia procesowe jak:

– Rozwiązania materiałowe o gwarantowanej odporności chemicznej i termicznej

– Zabezpieczenie przed emisją poprzez buforową atmosferą ochronną pracującą jako wahadło gazowe

– Pełną hermetyzację procesów z odzyskiem bądź utylizacją oparów w instalacjach chemicznych

– Systemy zabezpieczeń przeciwdetonacyjnych i przeciwwybuchowych

– Instalacje bezpiecznego załadunku i rozładunku  cystern, podlegających procedurom dopuszczenia w TDT (stacje UNO)

– Automatyka sterująca do stref EX

Linie technologiczne

Jakie typy linii technologicznych firma projektuje i buduje w dziedzinie przemysłowej chemii?

Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie różnego rodzaju linii technologicznych dla przemysłowej chemii. Obejmują one linie do produkcji polioli, instalacje do magazynowania i dozowania pentanu, linie technologiczne do chemii budowlanej z naważaniem i dozowaniem materiałów sypkich, instalacje do roztwarzania i krystalizacji kwasów i ługów, linie do mieszania i oczyszczania rozpuszczalników, linie do produkcji farb i tynków, linie technologiczne do klejów, przemysłowe mieszalnie rozpuszczalników, stacje rozładunkowe, urządzenia NO podlegające procedurom dopuszczenia w TDT oraz linie technologiczne do mieszania chemii na surowce palne i wybuchowe w klasie EX I.

Jak firma dba o bezpieczeństwo podczas budowy linii technologicznych dla przemysłowej chemii?

Przed rozpoczęciem budowy linii technologicznych dla przemysłowej chemii, firma przeprowadza analizę ryzyka oraz wybiera odpowiednie technologie zabezpieczeń, mające na celu minimalizację ryzyka niekontrolowanej emisji i błędów ludzkich. Stosuje rozwiązania materiałowe o gwarantowanej odporności chemicznej i termicznej, zabezpieczenia przed emisją przy użyciu buforowej atmosfery ochronnej, pełną hermetyzację procesów z odzyskiem lub utylizacją oparów, systemy zabezpieczeń przeciwdetonacyjnych i przeciwwybuchowych, instalacje bezpiecznego załadunku i rozładunku cystern oraz automatykę sterującą dla stref EX.

Jakie rodzaje gazów i surowców są wykorzystywane w linii technologicznych dla przemysłowej chemii?

W linii technologicznych dla przemysłowej chemii wykorzystuje się różnorodne gazy i surowce, takie jak aceton, etanol, MDI, izopropanol, kwas siarkowy, dichloromentan, chlor, amoniak i inne niebezpieczne substancje. Wybór konkretnych gazów i surowców zależy od wymagań i technologii produkcji w danym zakładzie.

Czy firma dostarcza odpowiednią dokumentację i zabezpieczenia wymagane dla instalacji chemicznych?

Tak, firma zapewnia kompleksową dokumentację powykonawczą oraz stosuje najnowsze technologie zabezpieczeń, które są zatwierdzone przez odpowiednie jednostki urzędowe, takie jak TDT, UDT, PSP, WIOŚ. Ponadto, firma buduje również towarzyszącą infrastrukturę, taką jak wanny ociekowe, absorbery, neutralizatory, podziemne zbiorniki awaryjnego rozlewu i systemy gaśnicze, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo instalacji chemicznych.

4.7/5 - (4 votes)

linie technologiczne

projektowanie instalacji przemysłowych