ZBIORNIKI dwupłaszczowe

Do magazynowania towarów zakwalifikowanych jako niebezpieczne (palne, wybuchowe, trujące, żrące) stosujemy zbiorniki z technologią zabezpieczenia przed roszczelnieniem. Przy zbiornikach naziemnych możemy zastosować wanne rozlewową, natomiast w zbiornikach podziemnych lub zakopcowanych używamy zbiorniki dwupłaszczowe z kontrola międzypłaszczową. Zbiorniki do magazynowania towarów niebezpiecznych rejestrowane są w lokalnej jednostce UDT jako zbiorniki dozorowe. Dostarczamy zbiorniki przemysłowe do budowanych przez nas linii technologicznych, zarówno ze stali czarnej jak również ANSI 316L. Do magazynowania mediów żrących, dostarczamy specjalistyczne zbiorniki dwupłaszczowe tworzywowe, ponieważ materiał ten jest najbardziej odporny na środowisko chemiczne (kwasy, ługi) Kontrola szczelności zbiorników dwupłaszczowych realizowana jest przez elektroniczne czujniki wpięte w sytem sterowania. Budujemy zbiorniki dwupłaszczowe o pojemnościach 10m3 do 50m3. Projektujemy i dostarczamy zbiorniki dwupłaszczowe wraz z konstrukcją dostępową, fundamentami oraz aparaturą pomiarową.

Realizujemy kompleksowe prace w kolejnych etapach:

 

Zakres prac obejmuje:
– Wykonanie projektów wielobranżowych
– Wykonanie fundamentów oraz wanien ociekowych
– Dostawa zbiorników dwupłaszczowych
– Uzgodnienie dokumentacji w TDT
– Montaż i odbiór stacji UNO
– Montaż instalacji automatyki
– Wykonanie dokumentacji powykonawczej i certyfikacja CE

Zbiorniki Dwupłaszczowe FAQ

Czym są zbiorniki dwupłaszczowe i w jakim celu są stosowane?

Zbiorniki dwupłaszczowe to rodzaj zbiorników składających się z dwóch warstw – wewnętrznej i zewnętrznej, oddzielonych od siebie przestrzenią, która może być monitorowana w celu wykrycia wycieków. Są one stosowane głównie do przechowywania substancji ciekłych, szczególnie tych niebezpiecznych lub szkodliwych dla środowiska, takich jak paliwa, chemikalia czy ścieki. Ich konstrukcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez minimalizację ryzyka wycieku i zanieczyszczenia środowiska.

Jakie są główne zalety stosowania zbiorników dwupłaszczowych?

Główną zaletą zbiorników dwupłaszczowych jest dodatkowa ochrona przed wyciekami, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo magazynowanych substancji i ochronę środowiska. Ponadto, system monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej pozwala na szybką detekcję ewentualnych nieszczelności, co umożliwia natychmiastową interwencję. Zbiorniki te są również bardziej odporne na zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne oraz zmiany warunków atmosferycznych.

Czy instalacja zbiornika dwupłaszczowego wymaga szczególnych warunków lub zezwoleń?

Instalacja zbiornika dwupłaszczowego może wymagać spełnienia określonych warunków i uzyskania zezwoleń, zależnie od lokalnych przepisów prawnych i norm bezpieczeństwa. Wymagane może być przeprowadzenie oceny ryzyka, wybór odpowiedniej lokalizacji, zapewnienie odpowiednich systemów zabezpieczeń i detekcji, a także regularne przeglądy techniczne. Zaleca się konsultację z odpowiednimi instytucjami lub specjalistami w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze zbiornika dwupłaszczowego?

Przy wyborze zbiornika dwupłaszczowego kluczowe jest uwzględnienie rodzaju i właściwości magazynowanej substancji, wymaganego pojemności, warunków lokalnych, takich jak klimat czy ryzyko sejsmiczne, oraz obowiązujących norm i przepisów. Należy także rozważyć materiał, z którego zbiornik jest wykonany, aby zapewnić jego odporność na działanie magazynowanej substancji i zewnętrzne czynniki. Ważne jest również, aby dostawca zbiornika był zaufanym producentem, oferującym wsparcie techniczne i serwis.

5/5 - (4 votes)

zbiorniki dwupłaszczowe
projektowanie instalacji przemysłowych