ZBIORNIKI dwupłaszczowe

Do magazynowania towarów zakwalifikowanych jako niebezpieczne (palne, wybuchowe, trujące, żrące) stosujemy zbiorniki z technologią zabezpieczenia przed roszczelnieniem. Przy zbiornikach naziemnych możemy zastosować wanne rozlewową, natomiast w zbiornikach podziemnych lub zakopcowanych używamy zbiorniki dwupłaszczowe z kontrola międzypłaszczową. Zbiorniki do magazynowania towarów niebezpiecznych rejestrowane są w lokalnej jednostce UDT jako zbiorniki dozorowe. Dostarczamy zbiorniki przemysłowe do budowanych przez nas linii technologicznych, zarówno ze stali czarnej jak również ANSI 316L. Do magazynowania mediów żrących, dostarczamy specjalistyczne zbiorniki dwupłaszczowe tworzywowe, ponieważ materiał ten jest najbardziej odporny na środowisko chemiczne (kwasy, ługi) Kontrola szczelności zbiorników dwupłaszczowych realizowana jest przez elektroniczne czujniki wpięte w sytem sterowania. Budujemy zbiorniki dwupłaszczowe o pojemnościach 10m3 do 50m3. Projektujemy i dostarczamy zbiorniki dwupłaszczowe wraz z konstrukcją dostępową, fundamentami oraz aparaturą pomiarową.

Realizujemy kompleksowe prace w kolejnych etapach:

Zakres prac obejmuje:
– Wykonanie projektów wielobranżowych
– Wykonanie fundamentów oraz wanien ociekowych
– Dostawa zbiorników dwupłaszczowych
– Uzgodnienie dokumentacji w TDT
– Montaż i odbiór stacji UNO
– Montaż instalacji automatyki
– Wykonanie dokumentacji powykonawczej i certyfikacja CE

KONTAKT

 

Aero System Sp. zoo - Generalny Wykonawca Inwestycji Przemysłowych
ul. Kłodnicka 66  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

 

 

generalny wykonawca inwestycji przemysłowych

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781

projektowanie instalacji przemysłowych