PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE

Firma Aero System zajmuje się wielobranżowych projektowaniem linii technologicznych w zakładach przemysłowych, nadzorami autorskimi, oraz zarządzaniem prowadzonych przez firmę budów.
Naszą specjalizacją jest projektowanie instalacji technologicznych dla mediów o kategorii towarów niebezpiecznych.
W jednym biurze projektowym wykonujemy dokumentacje technologiczne, elektryczne i automatyki.
Projektujemy kompletne linie produkcyjne do przemysłu chemicznego i spożywczego.
 

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE WYKONUJEMY W PEŁNYM ZAKRESIE:

– Projekty konstrukcyjno-budowlane fundamentów i wanien ociekowych
– Projektowanie procesów technologicznych, schematy P&ID
– Operat środowiskowy
– Analiza ryzyka z techniką zabezpieczeń procesowych
– Wyznaczenie stref EX i dobór urządzeń do odpowiedniej strefy
– Karty uzgodnień z jednostkami urzędowymi
– Opis techniczny z obliczeniami
– Projektowanie instalacji technologicznych w środowisku 3D
– Projektowanie zbiorników magazynowych
– Projektowanie mieszalników przemysłowych
– Rysunki izometryczne rurociągów
– Projektowanie branży wentylacyjnej, sanitarnej, elektrycznej i automatyki.

 

KOLEJNE KROKI PRAC PROJEKTOWYCH:

– Wykonywanie ekspertyz i uzgodnień z jednostkami urzędowymi TDT, UDT, WIOŚ, WSSE, PSP
– Przygotowanie procedur uzyskania pozwolenia na budowę
– Wykonanie kompletnego wielobranżowego projekt budowlanego (sieci zewnętrzne, drogi, konstrukcja, technologia, instalacje sanitarne i elektryczne)
– Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót
– Pełnienie nadzorów autorskich

 

JESTEŚMY OBECNI W KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI:

– Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
– Wykonanie fundamentów i wanien ociekowych
– Dostawa i posadowienie zbiorników oraz urządzeń
– Uruchomienie technologii i uzyskanie zakładanej jakości oraz wydajności
– Uzyskanie pozytywnych decyzji jednostek urzędowych
– Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

KONTRAKTY EPC – PROJEKTUJ I BUDUJ


Jako Generalny Wykonawca, odpowiadamy za całość inwestycji, w określonym budżecie budujemy i uruchamiamy przemysłowe linie produkcyjne do pracy o założonej wydajności. W kontraktach EPC prowadzimy inwestora przez cały proces inwestycyjny, od momentu wykonania projektu wielobranżowego, poprzez montaż linii technologicznych po uruchomienie produkcji na zakładzie.

 

ZESPÓŁ

Firmę AERO SYSTEM tworzy grupa doświadczonych inżynierów, zaangażowanych w realizację kontraktów. Zatrudniamy kierowników budów, konstruktorów, automatyków i technologów, do projektowania instalacji technologicznych. Dzięki temu, że dokumentacja powstaje w jednym biurze projektowym, cała dokumentacja jest sprawnie uzgodniona już na etapie koncepcyjnym. Nasi pracownicy to zgrany zespół, który oprócz sukcesów w pracy, równie ciężko pracuje na sukcesy sportowe.

Projektowane przez nas instalacje procesowe, oceniane są jako innowacyjne i optymalne pod kątem zużycia mediów w produkcji, ze względu na wysoki poziom automatyzacji jaki stosujemy, projektując instalacje technologiczne. Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu instalacji technologicznych z pełną automatyzacją procesów celem wyeliminowania błędów ludzkich i ograniczenia personelu obsługującego pracującą linie technologiczną.

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Ligocka 103. 40-568 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781