PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE

Firma Aero System zajmuje się wielobranżowych projektowaniem linii technologicznych w zakładach przemysłowych, zarządzaniem realizowanymi kontraktami oraz prowadzeniem nadzorów autorskich przez projektantów branżowych.
Naszą specjalizacją jest projektowanie instalacji technologicznych dla mediów o kategorii towarów niebezpiecznych.
W jednym biurze projektowym wykonujemy dokumentacje branży technologicznej, elektrycznej i automatyki.
Projektujemy kompletne linie produkcyjne do przemysłu chemicznego i spożywczego.
 

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE WYKONUJEMY W PEŁNYM ZAKRESIE:

Projekty konstrukcyjno-budowlane fundamentów i wanien ociekowych
Projektowanie procesów technologicznych, schematy P&ID
Operat środowiskowy
Analiza ryzyka z techniką zabezpieczeń procesowych
Wyznaczenie stref EX i dobór urządzeń do odpowiedniej strefy
Karty uzgodnień z jednostkami urzędowymi
Opis techniczny z obliczeniami
Projektowanie przebiegu rurociągów w środowisku 3D
Projektowanie zbiorników magazynowych
Projektowanie mieszalników przemysłowych
Rysunki izometryczne rurociągów
Projektowanie branży wentylacyjnej, sanitarnej, elektrycznej i automatyki.

 

KOLEJNE KROKI PRAC PROJEKTOWYCH:

Wykonywanie ekspertyz i uzgodnień z jednostkami urzędowymi TDT, UDT, WIOŚ, WSSE, PSP
Przygotowanie procedur uzyskania pozwolenia na budowę
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego (sieci zewnętrzne, drogi, konstrukcja, technologia, instalacje sanitarne i elektryczne)
Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego
Pełnienie nadzorów autorskich

 

JESTEŚMY OBECNI NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI:

Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
Wykonanie fundamentów i wanien ociekowych
Dostawa i posadowienie zbiorników oraz urządzeń
Uruchomienie technologii i uzyskanie zakładanej jakości oraz wydajności
Uzyskanie pozytywnych decyzji jednostek urzędowych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

KONTRAKTY EPC – PROJEKTUJ I BUDUJ


Jako Generalny Wykonawca, odpowiadamy za całość inwestycji, w określonym budżecie budujemy i uruchamiamy przemysłowe linie produkcyjne do pracy o założonej wydajności. W kontraktach EPC prowadzimy inwestora przez cały proces inwestycyjny, od momentu wykonania projektu wielobranżowego, poprzez montaż linii technologicznych po uruchomienie produkcji na zakładzie.

 

ZESPÓŁ

Firmę AERO SYSTEM tworzy grupa doświadczonych inżynierów, zaangażowanych w realizację kontraktów. Zatrudniamy kierowników budów, konstruktorów, automatyków i technologów, do projektowania instalacji technologicznych. Dzięki temu, że dokumentacja powstaje w jednym biurze projektowym, cała dokumentacja jest sprawnie uzgodniona już na etapie koncepcyjnym. 

Projektowane przez nas instalacje procesowe, oceniane są jako innowacyjne i optymalne pod kątem zużycia mediów w produkcji, ze względu na wysoki poziom automatyzacji jaki stosujemy, projektując instalacje technologiczne. Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu instalacji z pełną automatyzacją procesów celem wyeliminowania błędów ludzkich i ograniczenia personelu obsługującego pracującą linie technologiczną. Nasi pracownicy to zgrany zespół, który oprócz sukcesów w pracy, równie ciężko pracuje na sukcesy sportowe.

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781