Systemy chłodnicze budowane w oparciu o Instalacje wody lodowej zasilane są wodą o temperaturze 5-10 stopni C. Instalacja składa się z dwóch odrębnych obiegów połączonych wymiennikiem ciepła oraz zbiornika buforowego pełniącego funkcję akumulatora chłodu.
Pierwszy obieg chłodniczy, to obieg glikolowy, który oddaje chłód z chillera poprzez wymiennik ciepła do bufora wody lodowej.
Drugi obieg zasila instalację z bufora, doprowadzając chłód do maszyn. Nad wydajnością pracy instalacji czuwa sterownik PLC, który na podstawie odczytów temperatur i ciśnienia w obu obiegach, steruje falownikami pomp i zaworami regulującymi przepływy. Projektowanie instalacji rozpoczynamy od obliczeń przepływów oraz doboru mocy chłodniczej, aby zapewnić każdej maszynie wymagane parametry chłodnicze. Budowane przez nas instalacje wody lodowej wyposażamy w wydajne chillery z modułami freecolingu, co ogranicza zużycie energii elektrycznej w miesiącach chłodniejszych. W układach obiegowowych stosujemy redundantne systemy pompowe, dzięki czemu zapewniamy ciągłość działania całej instalacji wody lodowej, w przypadku awarii lub konieczności serwisu pompy.

W zakresie budowy instalacji chłodniczych wykonujemy:

Projektowanie instalacji wody lodowej

Projektowanie technologii chłodniczej w zakładach przemysłowych.
Projektowanie przebiegu rurociągów wody lodowej
Projektowanie systemów automatyki do chłodnictwa przemysłowego.

Dobór i dostawa agregatów chłodniczych

Wieże chłodnicze w systemie zamkniętym i wyparnym
Chillery – agregaty wody lodowej
Chillery z modułami feecoolingu
Freecoolery

Wykonanie prac montażowych

Montaż i spawanie rurociągów ze stali kwasoodpornej lub tworzywa
Montaż izolacji rurociągów i bufora
Montaż pompowni i wymiennikowni instalacji wody lodowej
Montaż instalacji automatyki i szafy sterowniczej
Programowanie i uruchomienie sterowania instalacjami wody lodowej.

Czym różni się instalacja wody lodowej od tradycyjnych systemów klimatyzacji opartych na technologii sprężonego freonu ? Otóż instalacja wody lodowej w miesiącach ze średnią temperaturą poniżej 10 stopni tj od listopada do marca mogą pracować na jednym obiegu, bez załączania prądożernych sprężarek. System ten nazywa się freecoling i pozwala na oddanie ciepła z maszyn bezpośrednio do otoczenia za pomocą chłodnicy chillera. W czasach rosnących cen energii elektrycznej, rozwiązanie to staje się coraz bardziej popularne w zakładach przemysłowych.

 

Cechy instalacji wody lodowej

Istotną zaletą instalacji wody lodowej jest niższy koszt pracy w stosunku do instalacji freonowych, które oprócz pracy pomp obiegowych, wymagają również pracy sprężarek. Instalacja jest niestety trudniejsza do zaprojektowania oraz wymaga skomplikowanych systemów sterowania.  Optymalne nastawy regulatorów w sterowaniu instalacjami wody lodowej możemy osiągnąć dopiero po kilku miesiącach kiedy układ pracować będzie w każdych temperaturach zewnętrznych w danym regionie.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu budowy instalacji wody lodowej? Bardzo istotną kwestią jest prawidłowy dobór mocy chillera oraz akumulatora chłodu. Częstym błędem projektantów jest przewymiarowanie mocy chłodniczej agregatu chłodniczego, oraz nie korzystanie z możliwości magazynowania chłodu z zbiornikach buforowych. Zapotrzebowanie na chłód przez maszyny, zwykle nie jest ciągłe, a zmienia się w zależności od cyklu pracy maszyn.  Po dokładnej analizie pracy urządzeń, wyliczamy faktyczne zapotrzebowania na chłód, następnie poprzez optymalny dobór mocy chillera oraz stosując magazynowanie, możemy zmniejszyć moc planowany zakup chillera do 30% mocy szczytowej. Nasi projektanci chętnie doradzą w sprawach wdrożenia instalacji wody lodowej w Państwa firmie.

 

projektowanie instalacji przemysłowych