STRONA GŁÓWNA 9 TRANSPORT PNEUMAYCZNY MATERIAŁÓW SYPKICH

TRANSPORT PNEUMAYCZNY MATERIAŁÓW SYPKICH

Zakłady produkcyjne, często wykorzystują surowce sypkie przy procesach produkcyjnych. Sprawdzoną technologią do transportowania materiałów sypkich jest transport pneumatyczny. Budujemy instalacje transportu pneumatycznego materiałów sypkich „pod klucz”

Transport pneumatyczny stosujemy do rozładowania cystern samochodowych oraz do transportowania surowca z punktu załadunku do punktu odbioru.

 

JAK DZIAŁA TRANSPORT PNEUMATYCZNY?

Transport pneumatyczny materiałów sypkich odbywa się dzięki różnicy ciśnień, gdzie nośnikiem jest powietrze. Budowa systemu rozpoczynamy od projektu w którym dobieramy urządzenia i elementy systemu.

ELEMENTY TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO

Do działania transportu pneumatycznego niezbędna jest współpraca kilku urządzeń.

System składa się ze źródła powietrza, takiego jak kompresor, pompa próżniowa lub dmuchawa

Kolejny element to urządzenie podające, na przykład zasilacz śluzowy, komorowy, ssawa.

Do transportu pneumatycznego niezbędne są również rurociągi. Warto zaznaczyć, że w przypadku medium ściernego, na zakrętach stosujemy specjalne łuki odporne na ścieranie, pokryte warstwą ceramiczną.

Ostatnim elementem systemu transportu pneumatycznego jest urządzenie odbierające, czyli zbiornik odbiorczy wyposażony w odpylacz.

 

RODZAJE TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO MATERIAŁÓW SYPKICH

Transport pneumatyczny dzielimy na podciśnieniowy oraz nadciśnieniowy i stosujemy go w zależności od warunków pracy danej instalacji.

 

SYSTEM TRANSPORTU PODCIŚNIENIOWEGO:

System tak zwany ssący, zbudowany jest w ten sposób, że źródło podciśnienia montujemy w punkcie odbiorczym. To powoduje że w rurociągu tworzy się podciśnienie które zasysa produkt z punktu ładowania. W takim układzie możemy zasysać materiał z kilku miejsc jednocześnie. Ten typ transportu pneumatycznego stosowany jest dla małych oraz średnich wydajności i krótkich odległości transportowych. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest brak emisji pyłu na zewnątrz, nawet w przypadku nieszczelności układu bo podciśnienie powoduje zassanie powietrza do układu.

 

SYSTEM TRANSPORTU NADCIŚNIENIOWEGO:

System ten posiada źródło przepływu powietrza na początku układu, czyli w punkcie ładowania produktu, natomiast odpylający znajduje się w punkcie obioru materiału.

W systemie nadciśnieniowym stosujemy urządzenia zasypowe – zasilacz komorowy lub śluzowy. Jest to najbardziej popularne rozwiązanie ze względu na to że możemy transportować materiał sypki na większe odległości nawet do 2km.