TRANSPORT PNEUMAYCZNY
MATERIAŁÓW SYPKICH

Do transportu materiałów sypkich z miejsca załadunku do miejsca rozładunku używane są dwie metody techniczne.

Transport Mechaniczny

W tym rodzaju transportu, materiał jest przenoszony mechanicznie przez ruch taśmy, ślimaka, komory przenośnika, lub grawitacyjnie. Do transportu mechanicznego używane są przenośniki taśmowe, zgrzebłowe, ślimakowe lub zsypy grawitacyjne. Transport mechaniczny sprawdza się dla materiałów sypkich o dużej gradacji oraz wilgotnych lub nawet mokrych. Bardzo dobrze sprawdza się dla takich materiałów jak węgiel,  beton, kruszywa, materiały ulegające zbrylaniu (magnez, glukoza, biel tytanowa).

Transport Pneumatyczny

Transport pneumatyczny jest stosowany do transportu lekkich materiałów drobnoziarnistych, o małej gradacji (poniżej 6mm) i niskiej wilgotności.
Używamy go do transportowania materiałów np z big bagów do zbiorników lub do rozładowania cystern samochodowych. Metoda ta sprawdza się do transportu takich materiałów jak granulat, cement, wapno, popiół a w branży spożywczej np. cukier, mąka, przyprawy.

 
Jak działa transport pneumatyczny ?

Transport pneumatyczny materiałów sypkich odbywa się dzięki różnicy ciśnień, gdzie nośnikiem jest powietrze. Transportowany materiał, jest zasysany do rurociągu, i przemieszcza się wraz ze strumieniem powietrza aż do miejsca docelowego, gdzie zatrzymywany jest na filtrze. Budowę systemu transportu pneumatycznego rozpoczynamy od projektu w którym dobieramy parametry kolejnych elementów systemu transportowego.

Elementy transportu pneumatycznego

Do działania transportu pneumatycznego niezbędna jest współpraca kilku urządzeń.
System składa się ze źródła powietrza takiego jak kompresor, pompa próżniowa lub dmuchawa.
Kolejny element to urządzenie podające, na przykład zasilacz śluzowy, komorowy, ssawa.
Do transportu pneumatycznego niezbędne są również rurociągi, które wykonujemy z aluminium, tworzywa lub stali nierdzewnej. Warto zaznaczyć, że w przypadku medium ściernego, na zakrętach stosujemy specjalne łuki odporne na ścieranie, pokryte warstwą ceramiczną.
Ostatnim elementem systemu transportu pneumatycznego, jest urządzenie odbierające, czyli zbiornik magazynowy wyposażony w filtr odpylający, którego zadaniem jest zatrzymanie pyłu transportowanego materiału wewnątrz zbiornika.

Rodzaje transportu pneumatycznego materiałów sypkich

Transport pneumatyczny dzielimy na podciśnieniowy oraz nadciśnieniowy i stosujemy go w zależności od warunków pracy danej instalacji.

System transportu podciśnieniowego

System tak zwany ssący, zbudowany jest w ten sposób, że źródło podciśnienia montujemy w punkcie odbiorczym. To powoduje że w rurociągu tworzy się podciśnienie które zasysa produkt z punktu ładowania. W takim układzie możemy zasysać materiał z kilku miejsc jednocześnie. Ten typ transportu pneumatycznego stosowany jest dla małych oraz średnich wydajności i krótkich odległości transportowych. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest brak emisji pyłu na zewnątrz, nawet w przypadku nieszczelności układu bo podciśnienie powoduje zassanie powietrza do układu.

System transportu nadciśnieniowego

System ten posiada źródło przepływu powietrza na początku układu, czyli w punkcie ładowania produktu, natomiast element odpylający znajduje się w punkcie obioru materiału.
W systemie nadciśnieniowym stosujemy urządzenia zasypowe – zasilacz komorowy lub śluzowy. Jest to najbardziej popularne rozwiązanie ze względu na to że możemy transportować materiał sypki na większe odległości nawet do 1000m.

Montaż systemów transportu pneumatycznego

Firma Aero System zajmuje się budową przemysłowych instalacji produkcyjnych. Budujemy instalacje transportu pneumatycznego na materiały spożywcze (mąka, kakao, cukier, sól, przyprawy) oraz chemiczne (proszki, nawozy, cement). Prace wykonujemy kompleksowo rozpoczynając od projektu poprzez dostawy urządzeń i montaż po uruchomienie. Rozbudowane systemy automatyki w naszych urządzeniach, pozwalają na działanie linii produkcyjnej przy minimalnym udziale obsługi ludzi, co pozwala na oszczędności przy zatrudnianiu osób na produkcji. Wykonujemy również rozbudowy i remonty obecnie pracujących instalacji transportu pneumatycznego na terenie całego kraju.

Transport pneumatyczny

Jakie techniki są wykorzystywane do przemieszczania materiałów sypkich?

Istnieją dwie techniki wykorzystywane do transportu materiałów sypkich: transport mechaniczny i transport pneumatyczny.

W jaki sposób działa transport pneumatyczny materiałów sypkich?

Transport pneumatyczny materiałów sypkich odbywa się poprzez wykorzystanie różnicy ciśnień, gdzie powietrze pełni rolę nośnika. Materiał jest zasysany do rurociągu i przemieszcza się wraz ze strumieniem powietrza do miejsca przeznaczenia, gdzie zostaje zatrzymany na filtrze.

Jakie są różnice między transportem pneumatycznym podciśnieniowym a transportem pneumatycznym nadciśnieniowym?

Transport pneumatyczny materiałów sypkich może być realizowany w formie podciśnieniowej lub nadciśnieniowej, w zależności od warunków pracy danej instalacji.

W jakich obszarach firma Aero System działa w zakresie transportu pneumatycznego?

Firma Aero System specjalizuje się w kompleksowej budowie przemysłowych instalacji produkcyjnych, w tym instalacji transportu pneumatycznego dla materiałów spożywczych (mąka, kakao, cukier, sól, przyprawy) oraz materiałów chemicznych (proszki, nawozy, cement). Wykonują również modernizacje i naprawy istniejących instalacji transportu pneumatycznego na terenie całego kraju.

4.8/5 - (6 votes)

transport pneumatyczny
projektowanie instalacji przemysłowych