STRONA GŁÓWNA 9 INSTALACJE PROCESOWE

INSTALACJE PROCESOWE

Przemysłowe instalacje procesowe budowane są w zakładach gdzie podczas produkcji zachodzą reakcje chemiczne, lub ze składników wsadowych powstają nowe produkty o innych właściwościach niż substancje wejściowe. Procesy te zachodzą w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach fizyko – chemicznych. Owe warunki mają bezpośredni wpływ na przebieg zachodzących procesów.

Modelowanie procesów zachodzących podczas reakcji, to inaczej mówiąc projektowanie technologiczne. Działanie to składa się z kilku etapów, a efektem tych prac jest wielobranżowy projekt instalacji procesowej, która zapewniać będzie idealne warunki do przebiegu konkretnych procesów fizykochemicznych w skali przemysłowej.

Firma AERO SYSTEM specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu instalacji procesowych dla trudnych i wymagających procesów. Uzyskiwanie wysokich parametrów fizycznych w reaktorach bądź rurociągach, wymaga specjalistycznej wiedzy inżynierskiej z dziedzin fizykochemicznych, oraz znajomości rozwiązań materiałowych utrzymujących wysoki poziom bezpieczeństwa. Stosując się do aktualnych dyrektyw europejskich, stosujemy wielopoziomowe zabezpieczenia procesowe w postaci automatyzacji SIL, rozwiązań akceptowanych przez CLDT.

Inżynierowie AERO SYSTEM projektują i budują instalacje procesowe do produkcji i przetwarzania materiałów niebezpiecznych, oraz surowców których technologia wytwarzania, wymaga osiągania wysokich parametrów fizycznych.

Firma specjalizuje się z budowaniu takich instalacji jak:

  • Instalacje procesowe do produkcji i magazynowania materiałów niebezpiecznych.
  • Instalacje procesowe do reakcji termicznych.
  • Instalacje procesowe do reakcji fotochemicznych.
  • Instalacje procesowe do reakcji elektrochemicznych.

Budujemy instalacje procesowe z materiałów dobieranych indywidualnie do warunków pracy z takich materiałów jak:

  • Rurociągi z tytanu.
  • Rurociągi ze stali kwasoodpornych SS316.
  • Rurociągi z miedzi.
  • Rurociągi teflonowe PTFE.

Instalacje procesowe projektujemy w oparciu o własne doświadczenie z uwzględnieniem obowiązującego prawa, europejskich dyrektyw nowego podejścia oraz norm zharmonizowanych, co pozwala nam na tworzenie technologii o możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i procesowego. Posiadamy unikalne doświadczenie w doborze rodzajów i kształtów mieszadeł w reaktorach. Wszystkie projekty wykonujemy w środowisku 3D wraz z symulacją procesu oraz wyliczeniem czasu pojdynczej szarży oraz wliczeniem wydajności całej linii technologicznej.

projektowanie instalacji przemysłowych