INSTALACJE PRZEMYSŁOWE


Firma AERO SYSTEM to POLSKA firma inżynierska - wielobranżowy wykonawca instalacji przemysłowych.
W strukturach firmy znajduje się biuro projektowe oraz dział realizacji kontraktów.
Aero system specjalizuje się w budowaniu naziemnych i podziemnych baz magazynowych na materiały ciekłe zapalne, oraz wykonawstwie instalacji wentylacji do stref zagrożonych wybuchem. Wykonujemy instalacje przemysłowe w branży budowlanej, technologicznej, sanitarnej i elektrycznej. Realizujemy kontrakty w formule zaprojektuj i wybuduj.


ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC


– Wielobranżowe projektowanie instalacji przemysłowych
– Hale i wiaty magazynowe do stref EX
– Dostawa i montaż zbiorników magazynowych i mieszalników przemysłowych
– Spawanie rurociągów w technologii TIG
– Montaż instalacji wentylacji do stref EX
– Montaż instalacji elektrycznych i automatyki
– Uzyskanie zatwierdzeń dokumentacji w wymaganych jednostkach urzędowych (UDT, TDT, WIOŚ) oraz uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji

BUDUJEMY INSTALACJE PRZEMYSŁOWE


– Instalacje przemysłowe do produkcji chemicznej: kwasy, poliole, paliwa, rozpuszczalniki, tynki, farby
– Dostawy i montaż zbiorników, mieszalników i reaktorów
– Instalacje przemysłowe do produkcji spożywczej: napoje, ciasta, polewy, alkohole, oleje
– Układy transportu surowców w rurociągach dwupłaszczowych (grzanie lub chłodzenie surowca)
– Instalacje przemysłowe dla stref zagrożonych wybuchem EX, wg dyrektywy ATEX
– Instalacje gazów technicznych, tlen, azot, wodór, argon, CO2
– Stacje UNO na media niebezpieczne podlegające pod TDT (Transportowy Dozór Techniczny)
– Instalacje chłodnicze – freon, amoniak, CO2, glikol

Instalacje Przemysłowe FAQ

Jakie rodzaje instalacji przemysłowych może zaprojektować i wybudować Aero System?

Aero System specjalizuje się w projektowaniu i budowie instalacji przemysłowych dla różnych sektorów, w tym chemicznego, spożywczego i technicznego. Firma realizuje projekty takie jak instalacje do produkcji chemicznej (kwasy, poliole, paliwa), spożywczej (napoje, ciasta) oraz instalacje dla stref zagrożonych wybuchem, zgodnie z dyrektywą ATEX.

Jakie specjalistyczne instalacje oferuje Aero System dla stref zagrożonych wybuchem?

Dla stref EX, Aero System oferuje projektowanie i montaż hali magazynowych, zbiorników i mieszalników przemysłowych, a także instalacji wentylacyjnych i elektrycznych specjalnie przystosowanych do bezpiecznej pracy w obszarach zagrożonych wybuchem.

Czy Aero System zajmuje się także uzyskaniem niezbędnych zezwoleń urzędowych?

Tak, Aero System zapewnia kompleksową obsługę w zakresie uzyskiwania zatwierdzeń dokumentacji w wymaganych jednostkach urzędowych, takich jak UDT (Urząd Dozoru Technicznego), TDT (Transportowy Dozór Techniczny) i WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), a także w uzyskaniu dopuszczenia do eksploatacji.

Jakie technologie spawalnicze stosuje Aero System w swoich projektach?

Aero System stosuje zaawansowaną technologię TIG (Tungsten Inert Gas) do spawania rurociągów. Technika ta jest znana z wysokiej jakości spoin i jest często używana w krytycznych aplikacjach przemysłowych, gdzie wymagana jest szczególna precyzja i trwałość.

Czy Aero System oferuje usługi w zakresie instalacji specjalistycznych systemów chłodniczych?

Tak, firma posiada doświadczenie w instalacjach chłodniczych wykorzystujących różne media, takie jak freon, amoniak, CO2 i glikol. Te systemy są kluczowe w wielu branżach, w tym spożywczej i chemicznej, zapewniając odpowiednią temperaturę procesów przemysłowych.


5/5 - (2 votes)

instalacje przemysłowe

projektowanie instalacji przemysłowych