INSTALACJE PRZEMYSŁOWE


Firma AERO SYSTEM to POLSKA firma inżynierska - wielobranżowy wykonawca instalacji przemysłowych.
W strukturach firmy znajduje się biuro projektowe oraz dział realizacji kontraktów.
Aero system specjalizuje się w budowaniu naziemnych i podziemnych baz magazynowych na materiały ciekłe zapalne, oraz wykonawstwie instalacji wentylacji do stref zagrożonych wybuchem. Wykonujemy prace w branży budowlanej, technologicznej, sanitarnej i elektrycznej. Realizujemy kontrakty w formule zaprojektuj i wybuduj.


ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC


– Wielobranżowe projektowanie instalacji przemysłowych
– Hale i wiaty magazynowe do stref EX
– Dostawa i montaż zbiorników magazynowych i mieszalników przemysłowych
– Spawanie rurociągów w technologii TIG
– Montaż instalacji wentylacji do stref EX
– Montaż instalacji elektrycznych i automatyki
– Uzyskanie zatwierdzeń dokumentacji w wymaganych jednostkach urzędowych (UDT, TDT, WIOŚ) oraz uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji

BUDUJEMY INSTALACJE PRZEMYSŁOWE


– Instalacje przemysłowe do produkcji chemicznej: kwasy, poliole, paliwa, rozpuszczalniki, tynki, farby
– Dostawy i montaż zbiorników, mieszalników i reaktorów
– Instalacje przemysłowe do produkcji spożywczej: napoje, ciasta, polewy, alkohole, oleje
– Układy transportu surowców w rurociągach dwupłaszczowych (grzanie lub chłodzenie surowca)
– Instalacje przemysłowe dla stref zagrożonych wybuchem EX, wg dyrektywy ATEX
– Instalacje gazów technicznych, tlen, azot, wodór, argon, CO2
– Stacje UNO na media niebezpieczne podlegające pod TDT (Transportowy Dozór Techniczny)
– Instalacje chłodnicze – freon, amoniak, CO2, glikol

KONTAKT

 

Aero System Sp. zoo - Generalny Wykonawca Inwestycji Przemysłowych
ul. Kłodnicka 66  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

 

 

generalny wykonawca inwestycji przemysłowych

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781

projektowanie instalacji przemysłowych