OGRZEWANIE RUROCIĄGÓW

Przemysłowe systemy ogrzewania rurociągów, stosuje się dla mediów które ze wzgędu na swoją technologię pracy, wymagają wysokich temperatur. Istnieją dwie zasadnicze metody podnoszenia i utrzymywania wysokich tempetur medium w rurociągach, są to ogrzewanie elektryczne oraz ogrzewanie innym medium w rurociągach dwupłaszczowych.

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

Grzanie elektrycznce rurociągów polega na stosowaniu kabli grzewczych, które nawijamy na rurociąg, następnie zaklejamy folią i zabezpieczamy izolacją termiczną. Jest szeroko stosowane w rurociącach które utrzymujemy w temperaturze do 100 stopni C.

Zaletami tego rozwiązania jest możliwość precyzyjnego utrzymywania temperatury medium w rurociągach przez stosowanie kabli grzewczych samoregulujących, oraz duże możliwości sterowania poprzez regulatory temperatury służące do zasilania kabli grzewczych.

RUROCIĄGI DWUPŁASZCZOWE

Rozwiązanie to jest stosowane w miejscach, gdzie posiadamy dugi obieg grzewczy (woda, para, glikol) który podłączamy do płaszcza rurociągu dwupłaszczowego.Zaletą tego rozwiązania, jest możliwość nie tylko grzania, ale również chłodzenia medium, gdyż drugi obieg możemy podpiąć do chillera, który odbierze nadmiar ciepła z rurociągów. Firma Aero System buduje systemy grzania rurociągów w obu wykonaniach, w zależności od technologii pracy instalacji.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

– Wielobranżowe projektowanie rurociągów i zbiorników
– Budowa wanien ociekowych
– Dostawa i montaż zbiorników magazynowych i mieszalników przemysłowych
– Spawanie rurociągów w technologii TIG
– Montaż instalacji elektrycznych i automatyki
– Uzyskanie zatwierdzeń dokumentacji w wymaganych jednostkach urzędowych (UDT, TDT, WIOŚ) oraz uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji

 

BUDUJEMY INSTALACJE TECHNOLOGICZNE TAKIE JAK 


– Instalacje technologiczne do produkcji chemicznej: kwasy, poliole, paliwa, rozpuszczalniki, tynki, farby
– Dostawy i montaż zbiorników, mieszalników i reaktorów
– Instalacje technologiczne do produkcji spożywczej: napoje, ciasta, polewy, alkohole, oleje
– Układy transportu surowców w rurociągach dwupłaszczowych (grzanie lub chłodzenie surowca)
– Instalacje technologiczne dla stref zagrożonych wybuchem EX, wg dyrektywy ATEX
Instalacje do mieszania polioli i ozocyjanianów
– Instalacje gazów technicznych, tlen, azot, wodór, argon, CO2
– Stacje UNO na media niebezpieczne podlegające pod TDT (Transportowy Dozór Techniczny)
– Instalacje chłodnicze – freon, amoniak, CO2, glikol

projektowanie instalacji przemysłowych