ZBIORNIKI NA POLIOLE I IZOCYJANIANY

Produkcja pianek poliuretanowych PUR składa się z odpowiedniego przygotowania mieszanek polioli i izocyjanianów.
Budowa instalacji do produkcji polioli, rozpoczyna się od wykonania projektu technologicznego P&ID magazynu oraz mieszalni polioli, następnie projektu izometrycznego orurowania a na końcu projektu akpia i elektrycznego.
Magazyn polioli składa się z grupy zbiorników magazynowych oraz stacji UNO do rozładunku cystern.
Mieszalnia polioli to z kolei szereg mieszalników wyposażonych w układy automatyki dzięki któremu możliwa jest produkcja mieszanek polioli z wcześniej wprowadzonych receptur, bez udziału operatorów.
Mieszalniki polioli produkujemy ze ścianki pilow-plate oraz wyposażamy w system grzewczy i chłodniczy.

Proces produkcji rozpoczynamy od uruchomienia programu z poziomu komputera sterującego całą instalacją.

Rozpoczyna się tankowanie mieszalników ze zbiorników magazynowych. Mieszalniki wyposażone są w przepływomierze, które pozwalają na dozowanie i produkcję polioli w sposób automatyczny. Następnie uruchamiany jest system grzania wsadu oraz wolnoobrotowe mieszadło. Po osiągnięciu właściwej temperatury, dozowane są dodatki, naważane składniki sypkie prędkość mieszania wzrasta a system grzania zostaje przełączony na układ stabilizacji i chłodzenia mieszanki. Po wychłodzeniu, poliole są rozlewane do paleto pojemników.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i know-how niezbędne do wyprodukowania bezpiecznej i wydajnej mieszalni polioli o wydajnościach 10m3 – 400m3 dobę

Realizujemy kompleksowe prace w kolejnych etapach:

Zakres prac obejmuje:
– Wykonanie projektów wielobranżowych
– Wykonanie fundamentów oraz wanien ociekowych
– Dostawa zbiorników magazynowych na poliole i izocyjaniany
– Dostawa mieszalników do polioli
– Uzgodnienie dokumentacji w TDT
– Montaż i odbiór stacji UNO
– Montaż instalacji automatyki
– Uruchomienie linii do produkcji polioli
– Wykonanie dokumentacji powykonawczej i certyfikacja CE

projektowanie instalacji przemysłowych