ZBIORNIKI MAGAZYNOWE

Zbiorniki magazynowe są istotnym elementem linii procesowych do produkcji i przetwarzania surowców płynnych.
Budowa zbiornika magazynowego, rozpoczyna się od wykonania obliczeń wytrzymałościowych w celu dobrania grubości ścianki. Na podstawie karty charakterystyki produktu jaki będzie magazynowany w zbiorniku, dobieramy właściwy materiał do budowy zbiornika. W zależności od potrzeb, do zbiorników projektuje się elementy dodatkowe, takie jak króćce do podpięcia aparatury pomiarowej, włazy rewizyjne, klapy zasypowe lub pomost dostępowy. Jeśli materiał w zbiorniku ma być grzany, stosujemy wężownice lub ścianki pilow-plate oraz izolację. Projektujemy i budujemy zbiorniki przemysłowe do budowanych przez nas linii technologicznych, głównie ze stali ANSI 316L. Dostarczamy również specjalistyczne zbiorniki tworzywowe, produkowane przez naszych poddostawców, ponieważ materiał ten jest najbardziej odporny na środowisko chemiczne (kwasy, ługi) 

Dostarczamy zbiorniki przemysłowe:

– Zbiorniki ciśnieniowe
– Zbiorniki magazynowe z izolacją termiczną
– Zbiorniki z płaszczem pillow plate
– Zbiorniki z wężownicą
– Zbiorniki z obiegiem cyrkulacyjnym
– Zbiorniki magazynowe, podziemne

 

Dostarczamy zbiorniki magazynowe na takie media jak:

Media chemiczne
– Zbiorniki magazynowe na paliwa płynne
– Zbiorniki na alkohole, rozpuszczalniki
– Zbiorniki na metanol i etanol
– Zbiorniki na ług sodowy
– Zbiorniki na kwas siarkowy i azotowy
– Zbiorniki na poliole i izocyjaniany

Media spożywcze
– Zbiorniki magazynowe na olej
– Silosy na mąkę
– Zbiorniki na czekoladę
– Zbiorniki na alkohol
– Zbiorniki na ług sodowy

 

W przemyśle nie wszystkie surowce wymagają stosowania stali kwasoodpornej, wtedy dostarczamy zbiorniki magazynowe ze stali czarnej, których koszt wykonania jest niższy. Posiadamy własną ekipę izolerów którzy wykonają izolację cieplną zbiorników w sposób estetyczny oraz pozostawiając swobodny dostęp do elementów eksploatacyjnych.
W ramach Generalnego Wykonawstwa, budujemy również bazy magazynowe „pod klucz” na surowce niebezpieczne.

 

Realizujemy kompleksowe prace w kolejnych etapach:

– Wykonanie dokumentacji projektowej zbiorników magazynowych
– Uzgodnienie dokumentacji w wymaganych jednostkach urzędowych
– Wylanie fundamentów i wanien ociekowych
– Budowa dróg komunikacyjnych
– Dostawa i posadowienie zbiorników magazynowych
– Wykonanie pomostów dostępowych
– Montaż instalacji technologicznej
– Montaż instalacji automatyki
– Montaż kabli grzewczych i izolacji
– Montaż stacji UNO
– Dopuszczenie do eksploatacji zbiornika w UDT
– Dopuszczenie do eksplantacji stacji UNO w TDT

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Ligocka 103. 40-568 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 333 044

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781