STRONA GŁÓWNA 9 Uruchomienia Produkcji

LINIE TECHNOLOGICZNE – URUCHOMIENIA.

Każda linia produkcyjna wymaga sterowania i monitoringu swojej pracy. Posiadamy własną grę automatyków, aby mieć kontrolę nie tylko nad budową linii od strony mechanicznej, ale również nad jej zaprogramowaniem i uruchomieniem. Nasi programiści rozpoczynają prace rozruchowe niezwłocznie po zakończeniu montażu mechanicznego. Wcześniej napisane programy wgrywamy do sterowników PLC i prace obiektowe rozpoczynają się od sprawdzenia działania blokad technologicznych i zabezpieczeń, następnie uruchamiany poszczególne napędy i konfigurujemy urządzenia pomiarowe. Po przeprowadzonych pozytywnie testach rozpoczynamy ruch na zimno trwający zwykle 72h. Po zakończeniu ruchu na zimno przekazujemy komplet dokumentacji ruchowej wraz z protokołem gotowości do wykonania ruchu na gorąco. Linia technologiczna do produkcji wymaga optymalizacji sterowania po uruchomieniu. Dlatego po rozpoczęciu produkcji prowadzimy asystę podczas której dokonujemy korekt w sterowaniu i regulacji procesów, oraz prowadzimy szkolenia inżynierów utrzymania ruchu z obsługi systemu sterowania PLC i wizualizacji SCADA.
Wykonujemy uruchomienia instalacji – Linie technologiczne i procesowe. – Instalacje do produkcji materiałów niebezpiecznych, podlegające pod jednostki notyfikujące. – Przemysłowe instalacje chłodnicze. – Instalacje oczyszczania wody. – Instalacje deodoryzacji do redukcji LZO. – Kotły WR, OP mocy (WR10 – WR25)»

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781