STRONA GŁÓWNA 9 Montaż Mechaniczny

Montaż Mechaniczny

Firma AERO SYSTEM zajmuje się kompleksowo projektowaniem i budowaniem instalacji technologicznych  w zakładach chemicznych i spożywczych. Budujemy instalacje technologiczne do produkowania i przetwarzania materiałów, które wykorzystują do produkcji surowce zakwalifikowane jako towary niebezpieczne. Do grupy towarów niebezpiecznych należą ciekłe, zapalne przez co są objęte wymaganiem dyrektywy Atex. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i uzgadnianiu z urzędami naszej dokumentacji, oraz w wykonawstwie i certyfikacji EX budowanych przez nas obiektów. Instalacje technologiczne projektujemy z wykorzystaniem dedykowanych materiałów do wymogów technologii i samych procesów. korzystamy z takich materiałów jak tytan, stale wysokostopowe, tworzywa i teflon. Do produkcji bądź przetwarzania surowców żrących typu zasad, kwasy, budujemy instalacje technologiczne tworzywowe z takich materiałów jak PEHD i PTFE. Budowa instalacji technologicznych na media niebezpieczne wymaga uzgodnienia dokumentacji w jednostkach urzędowych UDT i TDT) Posiadamy wieloletnie doświadczenie z sprawnym uzgadnianiu dokumentacji a następnie na dopuszczaniu do eksploatacji wybudowanej instalacji technologicznej. Budujemy kompletne instalacje technologiczne, łącznie z pracami budowlanymi:

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

– Wielobranżowe projektowanie instalacji technologicznych
– Wykonanie wanien ociekowych
– Hale przemysłowe i wiaty magazynowe
– Dostawa i montaż zbiorników magazynowych
– Dostawa i montaż mieszalników
– Spawanie rurociągów
– Montaż instalacji elektrycznych i automatyki
– Uzyskanie zatwierdzeń dokumentacji w wymaganych jednostkach urzędowych (UDT, TDT, WIOŚ) oraz uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji.

 

W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH BUDUJEMY:


– Hale przemysłowe, magazyny, zaplecza biurowe i socjalne
– Instalacje technologiczne dla stref zagrożonych wybuchem EX, wg dyrektywy ATEX
– Instalacje technologiczne do produkcji chemicznej: kwasy, poliole, paliwa, rozpuszczalniki, tynki, farby
– Instalacje technologiczne do produkcji spożywczej: napoje, ciasta, polewy, alkohole
– Dostawy i montaż zbiorników, mieszalników i reaktorów
– Rurociągi ze stali nierdzewnej oraz tworzyw zgodne z dyrektywą PED (Pressure Equipment Directive)
– Instalacje gazów technicznych, tlen, azot, wodór, argon, CO2
– Instalacje chłodnicze na freon, amoniak, CO2, glikol
– Stanowiska UNO na media niebezpieczne podlegające pod TDT (Transportowy Dozór Techniczny)

Zrealizowaliśmy z sukcesem kilkadziesiąt instalacji przemysłowych potwierdzonych referencji należytego wykonania kontraktu.

KONTAKT

Aero System Sp. zoo
ul. Kłodnicka 66/7  40-704 Katowice
mail:  handlowy@aero-system.pl
tel:  +48 888 555 037

Aero System Sp. zoo
NIP: PL 6342933502, REGON: 380725071, KRS: 0000739945
Sąd Rejonowy w Katowice Wschód
w Katowicach VIII wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
nr r-ku: 72 1140 2004 0000 3502 7783 0781