Strona główna > Uruchomienia linii technologicznych

 

 

LINIE TECHNOLOGICZNE – URUCHOMIENIA.

Każda linia produkcyjna wymaga sterowania i monitoringu swojej pracy. Dlatego na budowy wysyłamy najlepszych programistów aby mieć kontrolę nie tylko nad budową linii od strony mechanicznej, ale również nad jej zaprogramowaniem i uruchomieniem. Nasi programiści rozpoczynają prace rozruchowe niezwłocznie po zakończeniu montażu mechanicznego. Wcześniej napisane programy wgrywamy do sterowników PLC i prace obiektowe rozpoczynają się od sprawdzenia działania blokad technologicznych i zabezpieczeń, następnie uruchamiany poszczególne napędy i konfigurujemy urządzenia pomiarowe. Po przeprowadzonych pozytywnie testach rozpoczynamy ruch na zimno trwający zwykle 72h. Po zakończeniu ruchu na zimno przekazujemy komplet dokumentacji ruchowej wraz z protokołem gotowości do wykonania ruchu na gorąco. Linia technologiczna do produkcji wymaga optymalizacji sterowania po uruchomieniu. Dlatego po rozpoczęciu produkcji prowadzimy asystę podczas której dokonujemy korekt w sterowaniu i regulacji procesów, oraz prowadzimy szkolenia inżynierów utrzymania ruchu z obsługi systemu sterowania PLC i wizualizacji SCADA.

 

Wykonujemy uruchomienia instalacji

 

– Linie technologiczne i procesowe.

– Instalacje na parametry nadkrytyczne, podlegające pod jednostki notyfikujące.

– Przemysłowe instalacje chłodnicze.

– Instalacje oczyszczania wody.

– Instalacje deodoryzacji do redukcji LZO.

– Kotły WR, OP mocy (WR10 – WR25)