Realizując projekty, dbamy nie tylko o jakość budowanych instalacji, ale również o serwis i pomoc w eksploatacji. Prowadzimy serwis pomp, serwis zaworów, filtrów i pełnej armatury wypełniającej instalacje technologiczne. W ramach serwisów pogwarancyjnych wykonujemy diagnostykę i usuwanie usterek, czyszczenie rurociągów i zbiorników, wymianę pomp i zaworów.

 

Zakres prac serwisowych

 

– Diagnostyka i usuwanie awarii.
– Rozbudowa istniejących programów sterowania, wizualizacji procesów i raportowania.
– Przełączenia i relokacja linii produkcyjnych.
– Modernizacje istniejących instalacji, dobudowa rurociągów z mediami, zmiany technologiczne.
– Audyty energetyczne.
– Dostosowanie maszyn do wymagań dyrektywy maszynowej.
– Badania i pomiary.
– Przeglądy okresowe rozdzielnic.
– Badania stanu łożysk w silnikach.
– Certyfikacja CE istniejących instalacji, nadawanie CE.
– Budowa i eksploatacja instalacji do redukcji styrenu, filtry styrenu.