Budując linie technologiczne, dbamy nie tylko o jakość, ale również o serwis i pomoc w eksploatacji. Prowadzimy serwis pomp, serwis zaworów, filtrów oraz osprzętu podlegającego eksploatacji. W ramach serwisów pogwarancyjnych wykonujemy diagnostykę i usuwanie usterek, czyszczenie rurociągów, zbiorników, wymianę pomp i zaworów.

 

Zakres prac serwisowych

 

– Diagnostyka i usuwanie awarii linii technologicznych.

– Rozbudowa istniejących programów sterowania, wizualizacji procesów i raportowania.

– Wymiana uszczelnień w pompach, zaworach i elementach linii technologicznych.

– Modernizacje istniejących instalacji, dobudowa rurociągów z mediami, zmiany technologiczne.

– Audyty energetyczne.

– Dostosowanie maszyn do wymagań dyrektywy maszynowej.

– Certyfikacja i znakowanie CE również dla linii technologiczych w skład których wchodzą urządzenia z poza krajów UE.

– Badania i pomiary.

– Okresowe przeglądy urządzeń ciśnieniowych, dopuszczenia do eksploatacji przy udziale strony trzeciej.